iskola tortenet

            Iskolánk jelene >>                                               Könyvtár >>

Iskolánk története

1676-ban kért rektort a karcagi református gyülekezet a debreceni kollégiumtól. Kezdetben az oktatás a latin ismeretanyagra épült. A XIX. század közepén Karcagon is a nemzeti nevelés vált hangsúlyossá. A század vége felé megkezdődött az oktatás az algimnáziumi osztályokban. A Nagykunság meghatározó oktatási intézményévé a XX. század elején vált, amikor is nyolcosztályos gimnázium lett, és az érettségiztetés jogát is elnyerte. Tanulói közül olyan hírességek kerültek ki, mint Györffy István etnográfus és Németh Gyula turkológus.1948-ban államosították, majd 1950-ben vette fel a nagy székely ágyúöntő, Gábor Áron nevét. 1968-ban indult meg az egészségügyi oktatás, az itt képzett ápolónők elsősorban a helyi kórházban találtak munkahelyet. A képzési szerkezet 1998-ban változott, amikor világ­banki modell alapján működő humán szakközépiskolai oktatás indult meg.

A 2009. esztendő elhozta a Református Egyház számára a gimnázium újraindításának lehetőségét. Évezredes keresztyén szellemiségben, de mégis napról napra megújulva szólítja meg a ma ifjúságát, és szolgálatát értük végzi.

Az iskola célja, hogy tanulóit művelt, jellemes keresztény emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a magyar haza alkotó polgáraivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, gyarapítani és továbbadni.

Iskolánk igazgatói a 19. századtól:

Bede Lajos 1858- ?

Kovács István 1861- ?

Faragó János 1890-95

Simon Géza 1895-96

Horváth Ferenc 1896-1928

Bujk Béla 1928

Dr. Gaál László 1928-49

Schwirián László 1945 mb. igazgató

Szász Béla 1945 mb. igazgató

Kónya István 1949-52

Kresznerics Gyula 1952-55

Dr. Gyergyói János 1955-57

Papp István 1957-63

Varga József 1963-73

Kurucz János 1973-81

Szalainé Kegyes Margit 1981-91

Katona Mihály 1991-92

Löki Lászlóné 1992-96

Juhászné Zsadányi Erzsébet 1996-2009

Kirsch Attila 2009

Juhászné Zsadányi Erzsébet 2009-2014

 

Iskolánk neves öregdiákjai, volt tanárai a teljesség igénye nélkül:

Dr. Karcagújszállási Márton (Carceus Márton) szül.: 1643.; orvossá avatták 1672-ben Leiden-ben

† Dr. Kátai Gábor - orvos; professzor

† Dr. Györffy István - néprajztudós

† Dr. Németh Gyula – professzor, turkológus

†Dr. Gergely János - orvos; akadémikus, díszpolgár

† Dr. Kiss Mihály - tisztiorvos

Dr. Bernáth Józsefné Kovács Erzsébet - tanár

Dr. Birkás János - orvos; professzor

†Dr. Bodnár György – professzor, akadémikus

Dr. Csaba Béla - professzor

† Dr. Csávás István - tanár

Dr. Cseppentő Róza - orvos

Gombos Imre - tanár/író

† Hitter Piroska – tanár

† Jung Károlyné - tanár

† Dr. Kiss Lajos – professzor

Dr. Magyar Kálmán – akadémikus

† B. Major László – tanár

Dr. Örsi Julianna - professzor, múzeum-igazgató

Dr. Pintér Sándor - orvos; professzor, díszpolgár

† Dr. Sarkady János - professzor (görög-latin)

Dr. Sántha József - orvos; díszpolgár

† Dr. Sütő Mihály – orvos

Dr. Szabó Gábor - professzor

† Szalai István – tanár

† Szepesváry Gábor – tanár

Szőllősi János - okleveles épületgépész, a Karcagi Öregdiákok Baráti Körének elnöke

Szűcs István - geológus

Dr. H. Tóth Imre - szlavisztika professzor

Dr. Vadon Lehel – egyetemi tanár

Varga Mihály - pénzügyminiszter, országgyűlési képviselő

Kovács Pál - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára

Veres János – tanár

Wolf László - OTP vezérigazgató helyettes

Dr. Csikos Sándor színművész

Bihari István lelkipásztor

Csikos János esperes 

Vass István Zoltán - újságíró, rádiós műsorvezető, szerkesztő, riporter, sportriporter 

Művészeink:

†Tőkés Sándor - iskolánk rajztanára, festőművész

† Bod László – festőművész

† Cs. Kovács Imre – szobrászművész

Berta Márton – grafikus

Somogyi Árpád – szobrászművész

Györfi Sándor - szobrászművész

Györfi Lajos – szobrászművész

†Horváth Gyula - színművész

Kátai Mihály - festőművész

Bráda Tibor - festőművész

Birkás István - festőművész

Pintér István - festőművész

Tóth Sándor - textilműves

Fehér István - fafaragó művész

Kárpáti Jenő - fafaragó művész

Pintér István Pál - festőművész

Karcagi Nagykun Református Gimnázium 5300 Karcag, Madarasi út 1-3. E-mail: info@reformatus.eu