iskolajelene

           << Iskolánk története                                         Könyvtár >>

Iskolánk jelene

Szakmai struktúra

Intézményünkben gimnáziumi és szakközépiskolai képzés folyik. Kiemelt figyelmet fordítunk az angol nyelv és a természettudományok oktatására. Emelt szintű angol nyelvi, emelt szintű természettudományi és általános tantervű csoportban tanulnak diákjaink. Jól felszerelt nyelvi laborjaink, számítástechnikai szaktantermeink vannak. Több éve alkalmazunk angol nyelvű lektort.  Emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokat szervezünk.

Humán egészségügyi szakközépiskolai osztályunk is van. Itt pályaorientációs, önismereti és az egészségügyi, szociális képzés felé orientáló és alapozó foglalkozásokkal segítjük eldönteni a tanuló későbbi pályaválasztását. Egészségügyi és szociális képzést is végzünk.

Kiemelkedően gazdag (39.000 db) könyvtári állományunk több muzeális értékkel bír.

Sportolási lehetőséggel (tornaterem, kondícionálószoba, sportpálya) is élhetnek diákjaink, amely segíti a szabadidő hasznos eltöltését.

Iskolánk nagy figyelmet fordít a hagyományok ápolására. Minden év október első szombatján Öregdiák Találkozót tartunk.


Szakmai munka

A pedagógiai program legfontosabb alapelvei:

- Hatékony és minőségelvű oktató-nevelő tevékenységgel a tanítványokat sikerrel kell felkészíteni a továbbtanulásra és a munkába állásra. Erősségünk az angol nyelv oktatása és az egészségügyi munkaerőképzés.

- Korszerű, a piacgazdaság igényeinek megfelelő tudást kell közvetíteni a tanulóknak.

- Nevelési rendszerünkben a hagyományápolás, az értékek tisztelete, a nyitottságra nevelés, a sokirányú érdeklődés felkeltése, az egészséges életmódra nevelése a legfontosabb szempont.

Tovább >>

Karcagi Nagykun Református Gimnázium 5300 Karcag, Madarasi út 1-3. E-mail: info@reformatus.eu