jQuery UI Dialog - Default functionality statisztika
főoldal

Hírek, események


A KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS GIMNÁZIUM 2021/2022-ES TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEI


Tisztelettel ajánljuk az iskolánk iránt érdeklődő nyolcadik évfolyamos tanulók és szüleik figyelmébe a 2021/2022-es tanévben induló gimnáziumi képzéseinket.


0001 Emelt óraszámú angol nyelvi képzés

0002 Emelt óraszámú biológia-kémia képzés

0003 Emelt óraszámú matematika-fizika képzés

0004 Emelt óraszámú informatika képzés

0005 Emelt óraszámú magyar-történelem képzés


Szeretettel várjuk kedves leendő tanítványainkat!

2020. december 16.

Győzelemmel és kiváló szerepléssel álltak helyt a refis diákok az

"Édes hazánk, arany szabadságunk..."

országos esszéíró pályázaton


A Jászkun önmegváltás 275. évfordulója alkalmából a Kunszövetség egyesület pályázatot hirdetett a Kárpát-medencében, határainkon innen és túl élő, kun történelmi öntudatú településeken működő gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumok 9-12. évfolyamán tanuló diákjai részére, "Édes hazánk, arany szabadságunk..." címmel.


A pályázók maximum 5 oldalas esszében vagy maximum 5 perces videóban alkothattak a Redemptio 275. évfordulója alkalmából írásművet vagy szabadon megvalósított elképzelés alapján videót. A beérkezett pályaművek tükrözték a Redemptio jelentőségét, a pályázók lakóhelyének, családjának, közösségének kötődését az önmegváltás emlékezetéhez.


Nagy örömünkre szolgált, hogy a Karcagi Nagykun Református Gimnázium több kiváló diákja is vállalta a megmérettetést és az ezzel járó alkotómunkát, s mint az eredményhirdetésen kiderült, tanúbizonyságát adták a hazaszeretetnek és elkötelezett munkának.


2020. december 10-én a Kunszövetség elnöke, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úr hirdetett eredményt a Karcagi Városháza I. emeleti dísztermében. A pályaművek elbírálását független, a Kunszövetség által felkért tudományos tanácsadó testület végezte, a pályázók pedig elsősorban a Kis- és Nagykunságból adtak be pályaműveket.


Nagy örömünkre szolgált, hogy iskolánk három diákja is eredményesen szerepelt:


Az esszéíró pályázat országos győztese Szendrei Nóra 10. A osztályos diákunk, különdíjasa Kovács Zoltán 9. C és Csontos Gergő 10. C osztályos tanulónk, aki nemcsak esszéíró szekcióban, de a videópályázaton is különdíjat és jutalmat vehetett át! Csontos Gergő felkészítő tanára Major János tanár úr, Szendrei Nóra és Kovács Zoltán felkészítő tanára Dr. Pintér Zoltán Árpád tanár úr volt. A díjazott refisek összességében 90.000 Ft értékű jutalmat, továbbá tudományos köteteket kaptak, ráadásul a Kunszövetség elnöke, F. Kovács Sándor felajánlotta a helyezetteknek, hogy a veszélyhelyzet elmúltával és a pandémia sújtotta hétköznapok normalizálódása után nagy szeretettel vendégül látja osztálytársaikkal együtt a helyezetteket a Parlamentben, ahogy tavaly is tette az akkori győztes diák és osztálya esetében.


A szervezőknek köszönjük a lehetőséget a megmérettetésre, diákjainknak pedig valóban "arany" szívű hazaszeretetről tanúságot tevő munkájához ezúton is gratulálunk!


Dr. Pintér Zoltán Árpád


2020. december 15.

ADVENTI ADOMÁNYGYŰJTÉS A 2020-AS VESZÉLYHELYZET IDEJÉN

Újra csatlakoztunk a Magyar Református Szeretetszolgálat akciójához


Bár a 2020-as esztendő a világjárvány képében mindannyiunk számára előre nem látható próbatételeket és nehézségeket hozott, mindez mégsem tudta eltántorítani a jószívű, másokra önzetlen szeretettel gondoló és egymásért tenni akaró embertársainkat a valódi segítségtől és cselekvéstől. A Magyar Református Szeretetszolgálat felhívására iskolánk közössége egy emberként mozdult meg. Annak ellenére, hogy a digitális oktatási rendnek megfelelően tanítványaink az iskolát nem is látogatják, valamint félretéve minden személyes nehézséget vagy betegséget, mindössze néhány nap alatt olyan mennyiségű tartós élelmiszert sikerült felhalmozni, amelyből rendkívül gazdagon tudtuk megtölteni az erre a célra rendszeresített 100% Szeretet feliratú kartondobozokat. Hálásan köszönjük diákjaink, szüleik, valamint kollégáink segítségét. Biztosak vagyunk benne, hogy minden adomány a megfelelő helyre fog kerülni, és így sok család számára nemcsak anyagilag, de lelkileg is szebbé tudjuk tenni a Karácsonyra való készülődés áldott időszakát!


2020. december 16.

Helyzetkép a karcagi Biljana bolgár néptáncegyüttesről: közelmúlt és jövőkép


      A Nagykun Diáksport Egyesület keretein belül működő Biljana bolgár néptáncegyüttes 2003-ban alakult a karcagi Nagykun Református Gimnáziumban. A közösség elsődleges célja, hogy a középiskolás és az ifjúsági korosztály számára közelebb hozza, illetve megismertesse vele a magyarországi bolgárság mindennapi kultúráját, hagyományait, művészetét, igény esetén annak nyelvét. A tánccsoport nem pusztán oktatói-nevelői tevékenységet nyújt tagjai számára abban az értelemben, hogy folyamatosan ismerteti meg velük a bolgár kultúra, művészetek és táncok szépségeit, de fejleszti is képességeiket a nemzetiségi együttműködés, a kulturális különbözőségek elfogadása, valamint a hazánkban működő kisebbségek megismertetése terén. Az alapításának tizenötödik évfordulóját 2018-ban ünneplő karcagi Biljana bolgár néptáncegyüttes 2017-ben megkapta az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat, amelyet évente osztanak ki a magyarországi nemzetiségek kultúrájáért folytatott tevékenységek szakmai elismeréseként. A Biljana néptáncegyüttest a magyarországi Bolgár Országos Önkormányzat vezetése terjesztette fel a rangos kitüntetésre, mint indokolásukban kifejtették, "elsősorban a hazai bolgárok identitástudatának erősítése és hagyományos kultúrájuk megőrzése érdekében végzett munkájuk elismeréseként”. A tánccsoport alapítója, művészeti vezetője és koreográfusa, Major János művészeti munkájának elismeréseként pedig 2019-ben vehette át a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díjat, melyre Karcag Város Önkormányzata terjesztette fel.

      A közösség folyamatosan szervez, illetve vesz részt olyan rendezvényeken, melyek hazánk kulturális sokszínűségét, a nálunk élő nemzetiségek kulturális repertoárját, hagyományait, örökségét mutatják be. Karcagon már hagyományos a magyar-bolgár néptáncgála, turnéik eddig Bulgáriába, Görögországba, Szerbiába, Romániába és Szlovákiába vitték őket. A tánccsoport minden évben egy közös, nagy volumenű nemzetközi fejlesztő-táborban vesz részt. Ilyenkor az együttes Bulgáriába utazik, hogy ott sajátítson el újabbnál újabb, eredeti és autentikus, unikális mozgásformákat, koreográfiai elemeket. Ehhez minden alkalommal egy-egy bolgár néptánc-koreográfust hívnak segítségül, ill. Major János, a gimnázium földrajz-orosz-bolgár szakos tanára segíti a táncoktatást, a koreográfiák összeállítását, felújítását, szinten tartását, a táncházak vezetését, a bolgár néptáncruhák beszerzését az anyaországból. Kilenc alkalommal rendeztek eddig Bulgáriában tánctábort, vettek részt nemzetközi fesztiválokon, 2019-ben szerepeltek a Duna és a Duna World Televízió Rondó című műsorában, 2020 márciusában pedig a Szlovák Nemzeti Televízióban. Az együttes tagjai a gimnázium jelenlegi és volt tanulói, öregdiákjai, tanárai.

      A koronavírus generálta járványügyi korlátozások miatt az együttes 2020 márciusa óta nem vállalhatott fellépéseket (2020. november közepétől átmenetileg sajnos újra szünetelnek a próbák), ezt megelőzően februárban még egy-egy szép műsorral léphettek fel Kassán és Debrecenben. A karantén feloldását követően, június végén, napközis jellegű tánctábort tartott a tánccsoport a gimnáziumban, mely során egy 20 perces új táncanyag abszolválására került sor, s nagy örömükre szolgált, hogy már az általános iskolát befejező tanulókkal és új tagokkal is bővült a létszám. A hazai tánctáborban Bulgária különböző etnográfiai területeiről tanultak meg új koreográfiákat, melyeket augusztus elején már be is mutathattak egy jótékonysági előadáson, Körösladányban, így öt hónapos kényszerszünet után lépett fel újra az együttes a nagyközönség előtt, ahova a táncosok családtagjai is szép számmal elutaztak. A vastapssal jutalmazott előadás során a közönség részese lehetett a bolgár hagyományos kultúra esztétikumának, különlegességének, sokszínűségének, a helyi katolikus közösség rendezvénye pedig bolgár táncházzal, jó hangulattal, új barátok szerzésével, a közösségek megerősödésével, valamint a Kiss Házi Sajt Manufaktúra jóvoltából sajtkóstolóval, megvendégeléssel ért véget.

      Az együttesnek ezt követően az augusztus 20-i karcagi ünnepnapon volt lehetősége egy kicsit újra megmutatni magából a Nagykunság fővárosában, hiszen örömmel elfogadva Gulyás Zsolt plébános és a helyi katolikus közösség meghívását, egy közel negyedórás bemutatót tartott a Szent István-napi ünnepi körmenet után, amely sok érdeklődőt vonzott. Hálásan köszönjük a helyi katolikus közösség meghívását, nemkülönben a szülők és a rokonság szeretetteljes, támogató jelenlétét.

      Az együttes által nyújtott szabadidős tevékenység egyébként mind a mai napig rendkívüli népszerűségnek örvend az ifjúsági korosztály számára, táncpróbáink jó hangulatúak, táncházaink is népszerűek, tánctáboraink és fellépéseink – akár hazai, akár bulgáriai helyszínnel – felejthetetlenek, örök emlékeket idéznek fel. Jó néhány táncosunk szívesen és örömmel nyilatkozott a csoportról, most szemezgessünk ezekből:

      Cséti Gabriella (a gimnázium 2020-ban végzett diákja): "Nem olyan régen kezdtem el táncolni és egyáltalán nem bántam meg. Az egyetlen, amit bánok, az az, hogy nem csatlakoztam korábban. Úgy érzem, hogy egy-egy próba alkalmával mindig mást, valami újat kapok, amit szavakkal pontosan nem tudnék leírni. Az első próbák alkalmával meg voltam illetődve, vajon a társaság hogy fog majd befogadni, hogyan fogják majd azt fogadni, hogy én csatlakozom. Akkor még nem tudtam egyetlen táncot sem, viszont ők már igen. Azt kell, hogy mondjam, a kezdeti félelmeimre semmi szükség nem volt, hiszen a társaság nagyon befogadó és teljes mértékben segítőkész volt velem szemben. A próbák hangulata természetesen a mai napig fantasztikus. Ami biztos, hogy egy-egy próba után nem fáradtan, hanem feltöltődve és felvidulva megyek haza. Nagyon sokat köszönhetek az elmúlt néhány hónapnak és természetesen Major tanár úrnak is, hiszen nélküle nem lehetnék részese ennek a fantasztikus dolognak.”

      Vajó Gergely (a gimnázium 2020-ban végzett diákja): "Örülök, hogy a bolgár kultúrát (azon belül főleg a néptáncot) jobban magamévá tudtam tenni, valamint, hogy egy remek, barátságos közösség tagjává válhattam.”

      Szabó Rita (a gimnázium 9.C osztályos tanulója): "Nagyon jó döntés volt, hogy csatlakoztam a tánccsoportba. A közösség kiváló. Örülök, hogy a tagjává válhattam.”

      Hamar Ágoston (a gimnázium 10.C osztályos tanulója): "Örülök, hogy a tánccsoport tagja lettem. Nem bántam meg, hogy a nyáron csatlakoztam. Számomra kikapcsolódást jelent.”

      Csontos Gergő (a gimnázium 10.C osztályos tanulója): "Engem mindig a magyar népi kultúra vonzott, és nem gondoltam volna, hogy más nép kultúrája is ennyire meg tud fogni, de meg tudott. Bátran mondhatom, hogy büszke vagyok arra, hogy egy ilyen csoport tagja lehetek, és "képviselhetem” a bolgár népi kultúrát.”

      Varga Petra (a gimnázium 12.C osztályos tanulója): "Nekem a tánc mindig is fontos szerepet töltött be a mindennapjaimban, ugyanis 12 éve magyar néptáncolok. A Biljana tánccsoport által azonban megismerhettem egy teljesen új kultúra táncát, ami szintén nagyon közel került a szívemhez. A jó hangulatú próbák, a rengeteg fellépés és a felejthetetlen bulgáriai utazás örök emlékek maradnak számomra. "

      Gresku Regina (a gimnázium 12.B osztályos tanulója): Két évvel ezelőtt, mikor elkezdtem táncolni, nem gondoltam volna, hogy a szenvedélyemmé válhat. A tánc által magabiztosabban és motiváltabbnak érzem magam a mindennapjaimban, hiszen nem csak fizikálisan, de szellemileg is megmozgat minket. Mióta táncolok, rengeteg helyen voltunk fellépni, amelyek új élményekkel gazdagítottak. Hálás vagyok, hogy ennek a nagyszerű közösségnek a tagja lehetek.

      Ecsedi Sándor (a gimnázium 12.C osztályos tanulója): Mindig is érdekelt a szláv és balkáni kultúra, így mikor gimis lettem és megtudtam, hogy van egy olyan tánccsoport, amely egyesíti az érdeklődési körömet, egyből tudtam, hogy csatlakoznom kell. Eleinte nehézkesen indultak a dolgok, de úgy gondolom, hamar belerázódtam. A Biljana által nyújtott új emlékeket, élményeket és barátokat soha nem fogom elfelejteni! Amíg lehetőségem lesz rá és az állapotom engedi, addig folytatni szeretném ezt a fantasztikus dolgot, hiszen ilyen jó csapatot és élményeket nehezen talál az ember. Örülök, hogy a Biljana tagja lehetek!

      Kele Ádám (öregdiák): Mivel a sport komoly szerepet játszik az életemben, így természetesen a tánc is helyett kapott itt. Már több mint öt éve vagyok a Biljana tánccsoport tagja, kezdetben a családi "hagyományokat" követve léptem be, de egy zseniális és leírhatatlan érzés azonnal magával ragadott. Testi és lelki felüdülést is jelent, ami a hosszú dolgos hétköznapok után akár megváltást és feltöltődést is jelenthet. A tánccsoport az utóbbi években jelentős átalakuláson ment keresztül, de nagyon örülök annak, hogy a társas kapcsolatok és a közös programok a régiek maradtak, sőt, néhány esetben magasabb szintre is léptek. Azzal pedig, hogy természetesen a sajátjaink mellett egy kisebbségi nemzetiség hagyományait is ápoljuk, egy nagyon szűk rétegbe tartozunk, amire legyünk büszkék! Igazi unikumnak számít ez a Nagykunságban!

      Rauschenberger Zita (öregdiák): Számomra rengeteg élményt és lehetőséget adott a tánccsoport. Mindig is szerettem a keleties zenéket, táncokat, így nagyon örültem, amikor hét éve lehetőséget kaptam, hogy csatlakozzak a tánccsoporthoz. Úgy gondolom, hogy a csoporton belül nem csak táncpartnereknek tekintjük egymást, hanem olyan barátoknak is, akik mindig számíthatnak egymásra. A Bulgáriába szervezett táborok nemcsak egy utazást adnak számunkra, hanem esélyt arra, hogy bolgár táncosoktól tanulhassunk új lépéseket, új táncokat, továbbá betekintést nyerhessünk a bolgár kultúrába is. A Biljana tánccsoport az életem egy szerves részévé vált, nagyon jó érzés hazajönni és a próbákon részt venni, majd közösen, a gyönyörű bolgár néptáncos ruhákban fellépni.

      Fazekas Zsuzsanna Lilla (a gimnázium 12.C osztályos tanulója): Másfél évvel ezelőtt, amikor jelentkeztem a bulgáriai utazásra, nem hittem volna, hogy ennyire megtetszik a tánccsoport hangulata és maga a tánc. Nekem, mint aki magyar hagyományokban nőtt fel, igazán varázslatos volt megismerni a bolgár néptáncokon keresztül ezt a merőben eltérő, de mégis egy picit talán hasonló kultúrát. A próbák szinte már családias hangulatban telnek, a táncok igazán jól megmozgatják az embert, a ruhák mesések. Rengeteg fellépés volt, különféle helyeken, mellé a rengeteg jó emlék és rengeteg élmény, amit köszönhetek a Biljanának!

      Parázsó Viktória (öregdiák): Tizenhét év. Gombócból talán soknak tűnhet, a táncból azonban cseppet sem. Egy olyan biztos pontot nyújt számomra, mint a család. Lehet, hogy a tanulmányok és a munka miatt más városba sodort az élet, de táncolni a mai napig visszajárok Karcagra. Ha a bulgáriai táborokra, a fellépésekre, a próbákra, vagy csak a közös sütögetésekre gondolok, mindig fülig ér a szám. A tizenhét év alatt a táncosok többször cserélődtek, jöttek újak, és még újabbak, de a barátságok megmaradtak, s mi több, újak köttettek. Az elmúlt két évben pedig – több sikeres pályázatnak köszönhetően – a ruhatárunk is teljesen megújult. Ma pedig elmondhatjuk magunkról, hogy gyönyörű népviseletekben táncolhatunk, olyan emberekkel, akiket szeretünk.

      Maksa Balázs (újságíró): A tánc a test és a lélek kiteljesedése. Nagy öröm számomra, hogy a Biljana tagja lehetek, és a tánc révén elősegíthetem a bolgár nép tradícióinak széles körű megismertetését, ugyanakkor a táncnak köszönhetően magam is sokat tanulhatok más népek kultúrájáról. Büszkeséggel tölt el, valahányszor magamra ölthetem a szebbnél szebb bolgár viseleteket és színpadra állhatok. Táncaink nemcsak a betanult koreográfiák tökéletes prezentálása, hanem testünk és lelkünk összefonódása a zenével. Egy pillanat, amikor a mozgás érzelmekké válik, derűt, vagy fájdalmat közvetítve a külső szemlélő számára. Egy pillanat, amikor a test és a lélek kiteljesedik.

      Sipos Ferencné (pedagógus): A gimnázium tanáraként megalakulása óta vagyok tagja a Biljana tánccsoportnak. A kamaszkorát élő tánccsoportban - kamaszokkal és fiatal felnőttekkel – kollégáimmal, valamint volt és jelenlegi tanítványaimmal táncoltuk át ezt a 17 évet. Bulgáriában rengeteg helyet bejártunk, Szófia, Várna, Burgasz, Napospart, Rodope, Rila Ivaylovgrad, a tengerpart. Az utazás mindig nagy kaland volt. Mentünk vonattal, - de sokat nevettünk! - repülővel, de legtöbbször busszal, így tudtuk vinni szükséges és felesleges cuccainkat is. Megismertük hagyományaikat, népművészetüket, építészetüket, természeti csodáikat. Megszerettük a zene és tánc mellett ételeiket, a kedves, de határozott koreográfusunkat, Diana Dobrevát, különböző korosztályú fegyelmezett táncosait, és a nyugodt, családszerető bolgárokat. A koreográfiák nekünk készültek, ami eszembe juttatja, ki volt a párom, kik táncoltak akkor a csoportban. Sokszor hónapokba telt, mire egy-egy tánclépés a helyére került. Rengeteg gyakorlás kint, napi 5-6 órás próbák, itthon pedig a hétvégi próbák előzik meg a fellépéseket, ahol most már gyönyörű eredeti népviseletben táncolhatunk. A fiatalokkal töltött idő és a tánc sok örömöt és a kortalanságot adta meg nekem.

      Az együttes jövőbeni tervei között szerepel a tánccsoport létszámának bővítése, a táncházmozgalom további népszerűsítése, a bolgár néptáncos ruhák tárházának bővítése, a színpadi koreográfiák tökéletesítése, és természetesen minél több kiutazás Bulgáriába, ahol a fiataloknak lehetőségük van ismerkedni a bolgár táncokkal és tradíciókkal, az ország csodálatos természeti és épített látnivalóival, értékeivel. S ne feledjük, hogy 2016-ban Varga Szimeon, a magyar Országgyűlés bolgár nemzetiségi szószólója kezdeményezésére a bolgár és a magyar parlament október 19-ét a Magyar-Bolgár Barátság Napjává nyilvánította. Október 19-ére esik Csodatévő Rilai Szent János ünnepnapja, aki az ortodox egyház szentje és Bulgária védőszentje. A szenttel kapcsolatos egyik legendának magyar vonatkozása is van. III. Béla magyar király 1183-ban hadjáratot indított Bizánc ellen, és sereggel tört be a bizánci uralom alatt álló bolgár területekre. A hadjáratból hazafelé tartva a magyarok magukkal vitték Rilai Szent János ereklyéit és Esztergomban helyezték el. A legenda szerint az érsek, Bánfi Lukács nem hitt a szent közbenjárásában, és többször is nyilvánosan megtagadta azt. Lukács nyelve egy alkalommal megdagadt, hangja eltűnt, megnémult. Csak miután bűnbánatot gyakorolt és megérintette az ereklyét, nyerte vissza a hangját. Béla ezután úgy döntött, hogy visszaszállíttatja az ereklyét Bulgáriába, ami meg is történt 1194-ben. Éljen a magyar-bolgár barátság!

      Az együttes egyébként 2023-ban ünnepli majd fennállásának 20 éves jubileumát, ebben az évben pedig sikeresen zárta a következő pályázatokat:

      "Hazai néptáncegyüttesek szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése 2019”. CSSP-E-NEPTANC-MO-2019-0039: A Pro Cultura Minoritatum Hungariae-díjas karcagi Biljana bolgár néptáncegyüttes támogatása (támogatás mértéke: 2.000.000 forint, népviselet és kiegészítők beszerzése, készíttetése).

      "Táncházak szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése 2019”. CSSP-E-TANCHAZ-2019-0023: Bulgáriával és hazánkkal a szívünkben táncházprogram megrendezése (támogatás mértéke: 700.000 forint, oktatók és előadók tiszteletdíja, útiköltsége).

      Jelenleg pedig egy újdonsült nyertes pályázatnak köszönhetően (Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla Program Kollégium, szakterület Táncművészet) egy nagyon komoly pályázaton dolgozik az együttes, melynek megvalósítására 2021. augusztus 31-ig kerül sor. A projekt címe: "Szelek szárnyán: a Pro Cultura Minoritatum Hungariae-díjas karcagi Biljana bolgár néptáncegyüttes élőzenés koreográfiazenéjének létrehozására, stúdiófelvételére (támogatás mértéke: 600.000 forint). Ennek keretén belül az együttesnek saját, minimum 25 perces zeneszáma és színpadi tánckoreográfiája is készül. A zenei- és stúdiófelvételekre Bulgáriában, Plovdivban és Várnában kerül majd sor (zeneszerző: Nikolay Gurbanov, zenei alkotótárs, koreográfus: Diana Dobreva), az erre készült táncprodukció bemutatására – a járványhelyzetre való tekintettel - pedig minden reményünk szerint elsőként Karcagon. Szeretettel és örömmel várjuk kedves vendégeinket erre és a további bemutatóinkra is!

                                                                                                                       MAJOR


2020. december 10.

A KARCAGI ÖREGDIÁKOK BARÁTI KÖRÉNEK 2020-BAN KIÍRT PÁLYÁZATAI

Az idei témák: 1956, iskolánk értékeinek kisfilmen való megjelenítése, Csokonai


A Karcagi Öregdiákok Baráti Köre 2020 őszén is olyan lehetőségekkel ajándékozta meg iskolánk tanulóit, amelyek mindannyiunk számára hasznos és érdekes tartalommal bírhatnak. A 2019/2020-as tanévben kiírásra került egy 1956-os eseményekről szóló esszépályázat, melyet a baráti kör a 2020/2021-es tanévre szólóan újra megfogalmazott. A pályázati lehetőségek köre ugyanakkor két érdekes elemmel tovább bővült, hiszen diákjainknak lehetősége lesz az iskola múltjáról, jelenéről, évszázados értékeiről szóló kisfilmek elkészítésére, valamint egy Csokonai Vitéz Mihály karcagi kapcsolatait is érintő téma feldolgozására. E mellett továbbra is tervben van a matematika terén legjobb eredményeket elérő tanulóink év végi jutalmazása a B. Major László Emlékdíjjal. Tanítványainknak sikeres pályázást és jó munkát kívánunk, ugyanakkor köszönjük a baráti kör nagylelkű felajánlásait, melyekkel az intézményünkben folyó, szép hagyományokkal rendelkező értékteremtő munkát kívánják ösztönözni.


2020. december 3.

MÁSODIK HELY AZ ALKOTÓPÁLYÁZATON

Vonulás a madárvilágban


A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által meghirdetett "Vonulás a madárvilágban” elnevezésű alkotópályázat szép sikert hozott iskolánk 10. A osztályos tanulója, Nagy Noémi számára.


A 2020 őszére időzített megmérettetésre a több korcsoportban beérkezett összesen 142 pályaműből 17 munka kötődik a középiskolás korosztályhoz. Ebben a mezőnyben sikerült Noéminek a második helyen végezni, mely eredményhez mindannyian szívből gratulálunk!


2020. december 1.

EREDMÉNYEK EGY VERSÍRÓ PÁLYÁZATRÓL


Az elmúlt tanévben a magyar kultúra napja alkalmából a kisújszállási Arany János Városi Könyvtár versíró pályázatot hirdetett középiskolás és felnőtt kategóriában. A vírushelyzet miatt a tavaszra meghirdetett eredményhirdetés elmaradt, így az eredmények csak most, novemberben kerültek kihirdetésre. Iskolánk tanulói is tollat ragadtak, és közülük Vajó Fanni 11.B osztályos tanuló elnyerte a középiskolás kategória I. helyezését Csönd című költeményével. Jutalma egy 10.000 Ft értékű Libri könyvutalvány, valamint verse megjelenik a Nagykun Kalendárium 2021. évi számában. Eredményéhez szívből gratulálunk!


2020. november 26

ÚJRAGONDOLT NYÍLT NAP A NAGYTEMPLOMBAN


Intézményünk 2020. november 9-én rendezte meg az irántunk érdeklődő nyolcadikos diákok számára iskolaismertető nyílt napját. Mivel az iskola épületében nem tudtunk találkozni, ezért a rendezvénynek a református nagytemplom adott otthont. Újragondolt formában, a járványügyi szabályok betartásával, nyílt tanórák nélkül, de mégis személyes jelenléttel igyekeztünk bemutatni a Nagykunrefiben megtapasztalható mindennapokat. Tóth Barna igazgató úr köszöntése után egy kisfilmet láthattak vendégeink, majd egy diasorozat alapján tájékozódhattak a nálunk elérhető tanulmányi területekről, eredményeinkről, művészeti és sportéletünkről, hitéletünkről, valamint diákprogramjainkról. Református gimnáziumunkban ötféle emelt óraszámú képzési lehetőség szerepel a palettán. Az angol nyelvi lehetőségről Auner Kinga 11. A, a biológia-kémia vonalról Demeter Nóra 12. C, a matematika-fizika képzésről Szabó Éva Mária és Gulybán Dániel 11. C, az informatika világáról Papp Gréta 12. B, a magyar-történelem irányvonalról pedig Kiss György Zétény 11. A, valamint Magyar Donatella Gréta és Szegedi Sarolta Dóra 9. A osztályos tanulók beszéltek. Élőben volt jelen egy-egy rövid produkcióval iskolánk énekkara, a Bel Canto vegyeskar Székely Éva Mária tanárnő vezényletével, a Biljana bolgár néptáncegyüttes Major János tanár úr művészeti vezetésével, valamint a Főnix diákszínpad Nagy Tünde Mária tanárnő szakmai irányításával. Az iskola gazdag sportéletéről Gresku Regina 12. B és Pataki Máté 12. C, fiatalos hitéleti tevékenységeinkről Fodor Ivett 11. A, sokszínű és vidám diákéletünkről pedig diákönkormányzatunk elnöke, Varga Petra 12. C osztályos tanulók tartott érdekes beszámolót. A rendezvény végén igazgató úr köszönte meg a szépszámú érdeklődést további jó tanulást és jó egészséget kívánva. Kiemelte, hogy annak a nagykunrefis életérzésnek az átélésére várjuk a kedves nyolcadik évfolyamos diákokat, ahol az ünnepeknek igazi méltósága, a tanulásnak valódi becsülete és értéke, a diákéletnek pedig belülről fakadó vidámsága és szépsége van.


2020. november 10

PÁLYAORIENTÁCIÓS KÉPZÉS A NEXUS KÖZÖSSÉGGEL


Iskolánk volt diákja, Ökrös Dávid a Nexus Közösség képviseletében még a tanévkezdés alkalmával ajánlotta fel azt a képzési lehetőséget iskolánk 11-12. évfolyamos diákjai számára, amelynek segítségével közelebb kerülhetnek az önéletrajzírás és az állásinterjú rejtelmeihez. A két téma feldolgozása során nemcsak a megszokott tartalmi elemek beépítéséről esett szó, hanem a legújabb digitális lehetőségek alkalmazásáról is. A közvetlen hangvételű, élvezetes találkozáson tanítványaink egy új szemléletmóddal is gazdagodhattak, amely a dokumentumok személyessé tételének lehetőségeit is bemutatta.


2020. november 10

MŰVÉSZETI TÁBOR A REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJA ALKALMÁBÓL


Október 30-31. között iskolánk énekkaros és színjátszókörös diákjai számára lehetőség nyílt arra, hogy kétnapos kiránduláson vegyenek részt Székely Éva és Nagy Tünde Mária tanárnők kíséretében Egerben és környékén.


A kirándulás fontos célja volt, hogy közösen emlékezzünk meg a reformáció emléknapjáról. Azért is örültünk ennek a lehetőségnek, mert a járványügyi helyzet miatt elmaradt horvátországi utunkat is pótoltuk ezzel, emellett iskolánk két, nagy múltra visszatekintő művészeti csoportjához csatlakozott új tagok is bekapcsolódhattak a közös munkába.


Kirándulásunk első állomása Eger városának történelmi negyede volt, ahol városnézésre került sor. Többek között megtekinthettük a Bazilikát és a Dobó teret is. Kora délután érkeztünk meg a szállásunkra, Felsőtárkányba, ahol a szobák elfoglalását követően próbák vették kezdetüket. Ezek előtt igeolvasással és egyházi énekekkel emlékeztünk meg a reformációról. A vacsorát követően az este hátralevő részét szabadprogrammal és pihenéssel töltöttük. A másnapra tervezett programunkat sajnálatos módon az időjárási körülmények befolyásolták.


Összességében elmondható, hogy nagyszerű hangulatban telt el ez a két nap, a próbákat produktivitás jellemezte. Sok-sok emlékkel és új ismerősökkel gazdagodtunk az utazásunk során. Diáktárasaim nevében is szeretném megköszönni a fenntartó Karcagi Református Egyházközségnek, valamint iskolánk vezetőségének a támogatást, melyet a kirándulásunkhoz nyújtottak.


Ferenczi Sára, 11. A


2020. november 10

NAGY NYÁRI HATÁRTALANUL VETÉLKEDŐ 2020


Iskolánk 10.C osztálya augusztus végén vett részt első alkalommal ezen a vetélkedőn. A megmérettetés célja, hogy lehetőséget teremtsen az anyaországi és külhoni fiatalok számára közös történelmünk és kultúránk mélyebb megismerésére, a nemzeti összetartozás érzésének erősítésére, valamint az egymás közötti kapcsolatok szorosabbra fűzésére. Külhoni és anyaországi diákok egyaránt próbára tehették tudásukat a Nemzetpolitikai Államtitkárság Határtalanul programjának virtuális nyári vetélkedőjén. A feladatok a magyar történelem, irodalom, néprajz és földrajz témaköréből kerülnek ki. Az államtitkárság második alkalommal hirdette meg az online vetélkedőt a Határtalanul program keretében. Az elődöntő keretében összesen 30 feladatot kellett megoldaniuk a fiataloknak 25 perc alatt. A helyes válaszok száma és a teszt kitöltésére fordított idő alapján alakult ki az elődöntő sorrendje, melyből a legjobbak a döntőbe jutottak. A játékosok legjobb eredményeit régiónként értékelte a zsűri. A döntő online formában került megrendezésre. A 10.C bejutott a döntőbe, de sajnos nem tudtunk rajta részt venni, mert az egész osztály karanténban volt a kijelölt napon. Jövőre újra megpróbáljuk majd!

Türke Beáta osztályfőnök


2020. november 04.

KIBOCSÁTÓ ISTENTISZTELET, ’56-OS MEGEMLÉKEZÉS ÉS TANULÓI FOGADALOMTÉTEL A NAGYTEMPLOMBAN

Méltóságteljes ünneplés az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon


Többszörös ünnepléssel, a Karcagi Református Nagytemplomban zárult iskolánk számára a 2020/2021-es tanév első két hónapja. A sok izgalommal átszőtt, de mégis sok szép pillanatot tartogató időszak végén az őszi szünetre készülődtünk. Több évszázados hagyomány egyházunk berkein belül, hogy egy-egy nagyobb szünidőre készülődve egy kibocsátó istentisztelet keretein belül némi lelki táplálékkal, egyúttal fontos küldetéssel vértezzük fel tanítványainkat. Így történt ez 2020. október 22-én is, amikor Nt. Koncz Tibor esperes úr igehirdetését hallgathattuk, aki megemlékezett természetesen az október 31-én ünneplendő reformáció emléknapjáról is. A templomi alkalom második részében az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit idéztük meg. Ünnepi beszédet mondott Szentesi Zoltán tanár úr, majd egy irodalmi összeállítást láthattunk, melyet Bozsó-Török Tímea és Nagy Tünde Mária tanárnő állított össze. A "Magyarnak lenni 1956-ban” című megemlékezésben gimnáziumunk 9. A és 10. B osztályos tanulói közül szerepeltek többen. A nap zárásaként iskolánk legifjabb diákjai tettek fogadalmat, majd név szerinti szólítás után ünnepélyes keretek között vehették át az iskolajelvényeket Nt. Koncz Tibor esperes úrtól, Szentesi Lajos főgondnok úrtól, Tóth Barna igazgató úrtól és Kisari Katalin igazgatóhelyettes asszonytól. A szolgálattevőknek szívből köszönjük az elvégzett munkát, fogadalmat tett tanulóinknak pedig szeretettel gratulálunk! Minden kedves tanítványunknak, tanárainknak, valamint iskolánk minden dolgozójának jó egészséget és tartalmas kikapcsolódást kívánunk az őszi szünetre!


2020. október 25.

SZALAGAVATÓ A NAGYKUNREFIBEN 2020 ŐSZÉN IS

"Kötődni (…) Hazához, múlthoz, jelenhez, jövőhöz, a kövek közül kiperdült időhöz" (Bornemissza Endre)


Istennek hála, 2020. október 17-én megrendezésre kerülhetett a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium szalagavató ünnepsége. Az ismert körülmények miatt az eredeti helyszín, a karcagi kultúrpalota helyett a városi sportcsarnok adott otthont a rendezvénynek. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy végzős tanítványainkat és meghívott vendégeiket az ünnep hangulatához méltó körülmények várják. Ezúton köszönjük Karcag város vezetése és a Déryné Kulturális Központ odafigyelését és segítségét! A 12. évfolyamos diákok ünnepélyes bevonulása után a meghívott vendégek üdvözlése következett, majd Tóth Barna igazgató úr köszöntötte az ünnepelteket. Ezután vette kezdetét meghitt hangulatban a sokak által várt szalagtűző ceremónia. A szalagtűzés után végzős tanítványaink irodalmi műsorát láthatták a kedves jelenlévők, melynek címe a Punnany Massif együttes egyik dalszövegéből vett idézet volt: "Az életedről szóló film, amit forgatsz, az vágatlan!” A Szabó Júlia Ildikó tanárnő által összeállított műsorban egyaránt találhattunk ünnepélyes, humoros és megható gondolatokat is. Hallhattunk élő gitár- és klarinétjátékot, valamint más zenei betéteket is, melyek zongorakíséretében Székely Éva Mária tanárnő működött közre. A közös dal után, mely egy ősi ír áldás feldolgozása volt, tanítványaink egy-egy szál fehér rózsával köszöntötték szüleiket, szeretteiket. Az est utolsó részére készülődve a 12. évfolyamos osztályok kisfilmjei kerültek levetítésre. Az est a sokak által talán leginkább várt résszel, a nyitótáncok bemutatásával zárult. A 12. D osztály bécsi keringőjét Kele Andrea tánctanárnő koreografálta és tanította be, a 12. B osztály lendületes jive produkciója és a 12. C osztály bécsi keringője pedig Kacsora Tamás táncpedagógus munkáját dicséri. Tanítványainknak, szüleiknek és családjaiknak szívből gratulálunk, az érettségire való felkészüléshez pedig sok erőt és kitartást kívánunk. Ugyancsak szeretettel gratulálunk a végzős osztályok osztályfőnökeinek, Dr. Pintér Zoltán Árpád tanár úrnak (12. B), Kisari Katalin tanárnőnek (12. C) és Bozsó-Török Tímea tanárnőnek (12. D). Köszönjük az általuk elvégzett kitartó munkát és a tanítványaik számára nyújtott önzetlen segítséget. Az egész rendezvény megvalósulásáért legyen Egyedül Istené a Dicsőség: Soli Deo Gloria!


2020. október 25.

MEGYEI IRODALOM VERSENY

Eredmények az előző tanév végéről


Az elmúlt tanévben tizedik évfolyamon megrendezésre került középiskolások számára a megyei irodalom verseny. Az írásbeli eredmények alapján Kiss György Zétény 11. A és Szakács Bence 11. C osztályos tanulók a szóbeli fordulón mérettették meg volna tudásukat, de sajnos ez a vírushelyzet miatt elmaradt. Így a szervezők az írásbeli eredményeket összesítették, és ez alapján alakult ki a végső sorrend: Kiss György Zétény II. helyezést, Szakács Bence pedig III. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Bozsó-Török Tímea tanárnő. Mindenkinek szívből gratulálunk!


2020. október 22.

ISKOLÁNK TOVÁBBRA IS KIÁLL A SVÁJCI KAPCSOLAT MELLETT

Kantonsschule Hottingen Zürich – Karcagi Nagykun Református Gimnázium


Immár 16 éve működik az a cserediák-kapcsolat, amelynek keretében minden ősszel egy nagyjából húsz fős küldöttséget szoktunk fogadni a zürichi Kantonsschule Hottingen középiskolából. A szeptember végi vendéglátást svájci barátaink májusban szokták viszonozni, így az évek során közel 200 tanulónk, valamint több pedagógusunk jutott el Svájcba. Valódi különlegesség ez a kapcsolat, sokak számára igazi életre szóló élmény. Az óralátogatások, közös kirándulások, kulturális programok, szabadidős tevékenységek nemcsak ismeretségeket, hanem sok esetben barátságokat is szőttek. Az ismert járványhelyzet miatt már tavasszal sem tudtunk találkozni Zürichben, és nem volt esélyünk megvalósítani a Karcagra tervezett őszi programokat sem. A két iskola azonban levélben kölcsönösen biztosította egymást a kapcsolat folytatásának szándékáról. A svájci iskola képviseletében Stephan Amstutz igazgatóhelyettes úr elmondta, hogy a cserediák-kapcsolattól mindkét fél gazdagabbá válik, mert lehetőség nyílik általa egy másik kultúrába való értékes betekintésre. Tolmácsolta továbbá az intézmény G3a osztályának üdvözletét és meghívását a szokásos tavaszi időpontban, amennyiben a járványhelyzet ezt lehetővé teszi. Az érintett osztály egy üdvözlőlapot is elküldött számunkra. Tóth Barna igazgató úr a karcagiak találkozási szándékát erősítette meg. Kiemelte, hogy mindig abban bízik, hogy a nagyon fontos szakmai, kulturális és szabadidős tevékenységek középpontjában mindig maga az ember és az emberség áll. Bízva a helyzet mielőbbi rendeződésében svájci barátainknak az előttünk álló időszakhoz mi is sok erőt, türelmet és jó egészséget kívánunk!


2020. október 22.

A KARCAGI NAGYKUN VADÁSZTÁRSASÁG VENDÉGEI VOLTUNK

"A vadászat vadűzés és erdőzúgás, de több erdőzúgás" (Széchenyi Zsigmond)


A Pályaorientáció biztosítása a Karcagi Református Egyházközség által fenntartott köznevelési intézményekben című projekt újabb állomásához érkezett. A 9.A és a 10.C osztályokból összesen 51 tanuló volt részese a karcagi vadászházban megvalósult találkozásnak. Házigazdánk a Nagykun Vadásztársaság fővadásza, Tömöry Zoltán volt, aki kiválóan felépített előadásával több szemszögből is bemutatta ezt az érdekes, természetközeli hivatást. A vadgazdálkodástól a különféle fegyverek, lőszerek és távcsövek bemutatásán át érintette a fegyvertartás szabályait és jogi vonatkozásait is. Beszélt a magyarországi vadállományról, a különféle trófeákról, a vadhús feldolgozásáról. Tanítványaink több kérdést is feltettek, így az alkalom második felére egy közvetlenebb beszélgetés is kialakult. Az egész találkozás középpontjában azonban végig a természet szeretete és a vad tisztelete állt, mert ahogyan fővadász úr el is mondta nekünk a Széchenyi Zsigmondtól származó idézetet: "A vadászat vadűzés és erdőzúgás, de több erdőzúgás".


2020. október 15.

PÁLYAORIENTÁCIÓS LÁTOGATÁS A DEBRECENI ÁLLATKERTBEN


Iskolánk diákjai az EFOP-3.2.5-17-2017-00047 azonosító számú Pályaorientáció biztosítása a Karcagi Református Egyházközség által fenntartott köznevelési intézményekben című projekt keretében a Debreceni Állatkertben tettek szakmai jellegű látogatást 2020. október 14-én. A kicsit szomorkás, esős délelőttön a 9.B és 9.C osztályokból összesen 51 tanuló vett részt az utazáson. A rendezvény célja nem pusztán a látványosságok megtekintése volt, hanem igyekeztünk egy kicsit a színfalak mögé is betekinteni. Így ejtettünk szót azokról a szakmákról, amelyek nélkülözhetetlenek egy ilyen intézmény megfelelő működtetéséhez. Az állatkerti gondozóktól a technikai személyzeten és az állatorvosi felügyeleten túl szóba kerültek a biológiához és földrajzhoz kapcsolható egyéb természettudományos tartalmak is. A gazdaságos működtetéshez elengedhetetlen a megfelelő marketing, az optimális erőforrás-felhasználás, vagy éppen a modern informatikai lehetőségek ismerete. A nap talán legfontosabb mondanivalója pontosan ebben a komplex látásmódban rejlik. Abban bízunk, hogy tanítványaink a gyermekkori élmények felelevenítése mellett olyan információkhoz is jutottak, melyek felnőttként is segítik majd őket szakmai előmenetelük során.


2020. október 15.

ŐSZI SZERETETHÍD


Iskolánk rendszeresen csatlakozik a Magyar Református Egyház által szervezett Szeretethíd programhoz. Ez az októberi egy rendhagyó alkalom volt, a májusban elmaradt rendezvény pótlása. A 10. osztályos diákok 2020.10.09-én, péntek délelőtt önkénteskedtek. Az időjárás kegyeibe fogadott minket, és napsütéses időben lelkesen kezdett hozzá a munkához a közel 80 diák és az őket segítő pedagógusok.

Négy területen tevékenykedtünk az iskolának és a Karcagi Egyházközségnek segítve. A 10.B osztályos lányok két fiúval a templomot takarították, portalanították. Munkájuk nyomán csillog-villog a patinás épület. A 10.A osztály tagjai nagy lelkesedéssel a tornateremben és a tornaszertárban selejteztek, valamint az öltözőket fertőtlenítették. A 10.C osztályból kilenc lány és két fiú a könyvtárban selejtezett, könyvtári jegyzékeket írtak. Nagyon dolgosak voltak, így jól haladt a munka. A 10.C osztály fiúcsapata az udvart vette kezelésbe. Voltak, akik az udvaron seperték össze a faleveleket, munkájuk nyomán megtisztult a fák alja, és meg is telt egy nagy zöld konténer a zöldhulladékkal. A másik csoport pedig igazán keményen dolgozott, mert az udvari tárolóból pakolták ki a selejtezésre váró székeket, asztalokat.

Minden csoport derekasan helytállt, rengeteget dolgoztak a tanulók. Elfáradtak, de megtapasztalták az önzetlen tevékenység mindenen átívelő szeretetből épített hídját.


Türke Beáta

vallástanár, koordinátor


2020. október 14.

KUTDIÁK TUDOMÁNYOS ESSZÉPÁLYÁZAT: DOBOGÓN A KARCAGI FIATALEMBER

"Ahol megtalálod a helyed"


A Kutató Diákok Mozgalma tavasszal hirdette meg országos tudományos esszépályázatát azon középiskolai tanulók számára, akik saját tudományos projekttel rendelkeznek, többek között azzal a céllal, hogy tudományos eredményeiket írásos formában is bemutathassák, ezáltal megismerkedhessenek a publikálás alapjaival. Az elvárások között szerepelt a széleskörű adatgyűjtés és a tudományos igényű kidolgozás. A téma lehetett saját kutatás, vagy a kutató diákok leírhatták, hogy egy témával kapcsolatban hogyan építenének fel egy kutatást, milyen kérdésekre keresnék a választ és milyen eredményekre számítanának. Az eredményhirdetésre augusztusban került sor.

Nagy örömünkre szolgál, hogy Csontos Gergő (a csurgói RKTDK 1. helyezettje, a "Milyen jó, hogy itt vagyunk" - Nemzeti Összetartozás Napja videópályázat eredményes résztvevője), a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 10.C osztályos tanulója a "Történelem, családtörténet és életpályakutatás" szekcióban II. helyezést ért el pályamunkájával. Dolgozatának címe: A Nagykunság "aranya": a karcagi birkatartás természetföldrajzi alapjaitól az autentikus birkapörkölt elkészítéséig. Igényesen kidolgozott pályaművében részletesen ír a helyi birkatartás geográfiai alapjairól, a karcagi birkapörköltről, mint hungarikumról, családja, a Csontos család által elkészített autentikus ételről, továbbá annak turizmusföldrajzi és gasztronómiai indexeiről. Dolgozatában felhasználta a Debreceni Egyetem AKIT Karcagi Kutatóintézet méréseinek eredményeit is. A tanuló mentortanára Major János.

Gergő oklevél- és könyvjutalomban részesült, kimagasló eredményéhez az intézmény vezetősége és a tantestület nevében szívből gratulálunk, további kutató munkájához és pályázataihoz sok sikert kívánunk.

MJ


2020. október 6.

A KARCAGI ÖREGDIÁKOK BARÁTI KÖRÉNEK TALÁLKOZÓJA

Karcag, 2020. október 3.


Az idei ősz nem könnyítette meg a karcagi gimnázium egykori tanítványainak találkozási szándékát. Az alkalmat a kör tagjai a szokásoknak megfelelően ezúttal is október első szombatjára tervezték. Tudtuk, hogy többeknek nem lesz módjában vállalni az utazással járó kockázatot, valamint október elejére az is kiderült, hogy az intézmény épületében nem tudjuk megrendezni a találkozót. Ezúton is köszönjük az Euro Kft. vendégszeretetét, akik az ebéd mellett a közgyűlésre is rendelkezésre bocsátották a Lovagudvart. A találkozó, melyet Pánti Ildikó önkormányzati képviselő asszony is megtisztelt jelenlétével, a Himnusz eléneklésével kezdődött. A rendezvény elején Szentesi Zoltán tanár úr köszöntötte a jelenlévőket szívhez szóló gondolataival. Tóth Barna igazgató úr a fenntartó Karcagi Református Egyházközség köszöntését is átadva a református gimnázium jelenéről beszélt a többszázéves múlttal és az iskola jövendőjével való kapcsolatot is keresve. A beszámolót követő közgyűlésen a baráti kör új elnököt választott Bihari László személyében. Elnök úrnak a választáshoz szeretettel gratulálunk, a vezetőtársakkal együtt végzendő munkához sok erőt kívánunk. Bízunk benne, hogy a következő találkozás alkalmával újra az ősi falak között, jó egészségben köszönthetjük majd egymást.


2020. október 5.

RENDHAGYÓ GÓLYAHÉT ÉS GÓLYAEST A REFIGIMIBEN


Szeptember 21. és 24. között rendeztük meg a járványügyi protokollt betartva, részben rendhagyó, részben hagyományos módon a 2020/2021-es tanév friss gólyáit felavató programsorozatunkat. A Gólyatábor után ezen a héten folytatódtak a kilencedikes diákok megpróbáltatásai. Első nap takarítóknak kellett felöltöznünk és teljesíteni a Diákönkormányzat által felállított akadályokat. Seprűvel, felmosóval, vödörrel felvértezve érkeztünk a Gimnázium épületébe. A legnagyobb sikert az Animal Cannibals slágerére koreografált osztálytáncok aratták. Szerdán közmunkások hada lepte el az iskola épületét. Minden szünetben sportos megmérettetések vártak ránk, amiket jó kedvvel, humorral fűszereztek a szervezők. Csütörtökön, az utolsó napon pizsamában, köntösben, plüssállatkákkal érkeztünk a suliba. Sor került lufilyukasztásra, ügyességi sorversenyekre, sok-sok nevetésre. A hetet a délután lebonyolított Gólyaavató zárta, ahol a kis gólyákat a gólyaesküvel avatták fel vicces formában a Diákönkormányzat tagjai. Az eskü letételét a 10.-esek humoros osztályelőadásai követték, amelyek nagyon fergetesre sikerültek. Nagy köszönet az osztályfőnökeiknek, Tóth Orsolya (10.B), Türke Beáta (10.C) és Major János (10.A) pedagógusoknak. A rendezvénysorozatot a kilencedikes osztályok számára egy-egy közös pizzázás és a nyereménytorták elfogyasztása zárta.

A Gólyahetet a 9.C osztály közössége nyerte, Hunyadi Ildikó osztályfőnök vezetésével. A második helyen végzett a 9.A osztály, Szentesi Zoltán tanár úr vezetésével és a harmadik helyet a 9.B osztály szerezte meg Tóth Andrea tanárnő segítéségével. Osztályfőnök kollegáim nevében szeretném nagy tisztelettel megköszönni a Diákönkormányzat stábjának kiemelkedő szolgálatát, az iskolavezetés anyagi és morális segítségét és az említett osztályfőnök kollegáim kitartását, humánus együttműködését és türelmét a sikeres rendezvény lebonyolítása érdekében.


Tóth Andrea

a 9. B osztályfőnöke


2020. október 5.

PRÓBA TŰZRIADÓ A REFORMÁTUS GIMNÁZIUMBAN


2020. szeptember 16-án került sor iskolánkban az évente szokásos próba tűzriadóra. Az idei alkalom különlegessége az volt, hogy az elméleti ismeretek felelevenítése mellett a gyakorlatban is bemutatásra került a porral oltó készülékek használata, melyet iskolánk diákjai is kipróbálhattak. Az intézmény tanulói és dolgozói a riadó során elvárható feladatokat bár jól teljesítették, mégis azt reméljük, hogy azok éles helyzetben való alkalmazására nem lesz szükség.


2020. szept. 25.

ISMÉT GÓLYATÁBOR A REFI GIMIBEN...


Diákönkormányzatunk idén is megszervezte a már hagyományosnak mondható Gólyatáborát, ahol a kilencedikes diákjainkat köszöntjük. Ebben a tanévben különös figyelmet fordítottunk a kialakult járványügyi helyzet miatt tanáraink és diákjaink biztonságára. Minden feltételnek igyekeztünk megfelelni, a tanulókat és a segítő dökös diákokat az iskola vezetése által szervezett különjáratú autóbusz szállította a tábor helyszínére, Berekfürdőre, a Megbékélés Házába és másnap vissza a gimnázium épülete elé.

A gólyák 2020. szeptember 4-én, pénteken az első 3 tanítási óra után utaztak ki a nagy megmérettetésre. Kint már várták őket a szervező felsőbb évfolyamosok. Gyors regisztrációt követően a diákokat köszöntötte Tóth Barna igazgató úr és Türke Beáta vallástanárnő. Nagy izgalommal megkezdődtek a vicces, sokszor megoldhatatlannak látszó feladatok. A jó idő miatt a programok többsége az udvaron valósult meg. Voltak sorversenyek, lufilyukasztás, csipeszkeresés, karaoke, just dance, stb. Szombaton az osztályok előadták osztályfőnökeiknek a táborban íródott dalaikat rap, rock és népzenei stílusban.

A magam és az osztályfőnök kollegáim, Hunyadi Ildikó (9.C) és Szentesi Zoltán (9.A) nevében szeretném megköszönni a fenntartónk anyagi és erkölcsi segítségét és a diákönkormányzat lelkes munkáját. A gólyahéten folytatódnak a megmérettetéseink.:-)


Tóth Andrea

a 9.B osztály osztályfőnöke


2020. szept. 24.

KÉT TANÍTVÁNYUNK IS TÁMOGATÁST SZERZETT A RICHTER GEDEON PÁLYÁZATÁN!


A Richter Gedeon Talentum Alapítvány ez év júniusában pályázatot hirdetett, mivel ösztöndíjjal kívánja támogatni a 2020 őszétől végzős, a természettudományos tantárgyakban jártas tanulókat. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium három tanulójával pályáztunk. A kuratórium figyelembe vette a tanulmányi eredményeket, a tanulmányi versenyeken való részvételt és a szociális szempontokat egyaránt. Az országból 20 középiskolás diákot választott ki a kuratórium, akit a tanév időszaka alatt havi 30.000 forinttal támogat. Örömmel értesültünk június közepén arról, hogy Demeter Nóra és Kis Gergő 12.C osztályos tanulók pályázata nyert. Gratulálunk mindkettőjüknek!

Hunyadi Ildikó szaktanár


2020. szept. 24.

RENDKÍVÜLI ÉNEKÓRA RÁKÁSZ GERGELLYEL

Karcagi Református Nagytemplom, 2020. szeptember 14.


Immár több éves múltra tekint vissza az a kapcsolat, melynek keretei között Rákász Gergely művész úr, koncertorgonista az őszi iskolakezdést követően Karcagra látogat. A nehéz egészségügyi helyzet ellenére a biztonsági előírások megtartásával az idei esztendőben is sikerült megvalósítani a találkozást. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tanulói mellett a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola diákjai is részesei lehettek annak a látványkoncertnek, melynek során az élőzene mellett művészi grafikák és animációk segítségével juthattunk el a háború kilátástalanságától az emberi lét magasabb értelméig. Az alkalom az ilyenkor megszokott iskolai légkör helyett a jóval nagyobb befogadóképességű református nagytemplomba került át, a hallgatóság létszáma pedig a korábbiakhoz képest csekélyebb lett. A meghitt környezet, az orgona és az ember természetes otthona nagyban hozzájárult ahhoz, hogy különleges alkalomként éljük meg ezt a csendes, szeptemberi délelőttöt.


2020. szept. 17.

BELÉPÉSI KORLÁTOZÁS


A járványügyi helyzetre való tekintettel az intézmény épületébe való belépés az iskola dolgozóin és tanulóin kívül más személyek számára kizárólag az igazgató előzetes engedélyével lehetséges.

Karcag, 2020. szeptember 08.


2020. szept. 08.

FERTŐTLENÍTŐSZEREK A VÁROSI ÖNKORMÁNYZATTÓL


2020. szeptember 1-jén Szepesi Tibor képviselő úr a Karcag Városi Önkormányzat nevében diákjaink és tanáraink számára egy-egy flakon kézfertőtlenítő oldatot ajándékozott, melyeket személyesen adott át igazgató úrnak. A különleges körülmények között induló tanév első napján nemcsak a fertőtlenítőszereket, hanem az odafigyelést és a bátorító szavakat is jó szívvel köszönjük!


2020. szept. 07.

TANÉVINDÍTÓ FERTŐTLENÍTÉS


2020. augusztus 29-én került sor arra a fertőtlenítő műveletre, melynek köszönhetően iskolaépületünk minden helyisége biztonságos körülmények között várhatja tanítványainkat és kollégáinkat. A feladat elvégzésére külső szakember segítségét kértünk. A szakszerű beavatkozás több hónapos felületi védettséget biztosít, melyet szükség esetén megismétlünk.


2020. szept. 07.

"MERT NEM A FÉLELEM LELKÉT ADTA NEKÜNK ISTEN, HANEM AZ ERŐ, A SZERETET ÉS A JÓZANSÁG LELKÉT." (2 TIM 1: 7)

Tanévnyitó istentisztelet a Karcagi Református Nagytemplomban


Szigorú biztonsági előírások betartása mellett 2020. szeptember 1-jén, az új tanév első tanítási napján került sor a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium ünnepélyes tanévnyitó istentiszteletére. Az iskolazászló vezetésével a nagytemplomba érkező közösség tagjai először a Tiszaföldvárról érkező Nt. Muzsik Tamás lelkipásztor úr igehirdetését hallhatták. Tóth Barna igazgató úr tanévnyitó beszédében külön köszöntötte az intézmény új tanulóit, valamint a tanári pályafutását nálunk folytató Németh Ildikó matematika szakos tanárnőt. A szokásoknak megfelelően elhangoztak az elmúlt tanév zárásának legfontosabb eredményei is, melyek hallatán együtt örülhettünk az országos mutatót jóval meghaladó 3,99-os érettségi átlagunknak és a 93%-os továbbtanulási eredményünknek. Istennek hála, az új tanév a járványhelyzet árnyékában ugyan, de hagyományos körülmények között indulhatott. A kialakult körülmények sajnos számtalan bizonytalanságot vetítenek előre. Célunk azonban az, hogy ezek között a nehéz körülmények között is tanítványaink testi, lelki és tudásbeli gyarapodását szolgáljuk felelősséggel és szeretettel, "mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten".


2020. szept. 07.

ORSZÁGOS REFORMÁTUS TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG

Nyírbátor, 2020. augusztus 29.


A kialakult járványhelyzet miatt a megszokottnál kisebb létszámban ugyan, de iskolánk küldöttsége is képviseltette magát 2020 augusztusának utolsó szombatján azon az istentiszteleten, melyen hivatalosan is megnyílt a Kárpát-medencei református köznevelési intézmények számára a 2020/2021-es tanév. Az ünnepi alkalmon Ft. Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett Igét, a tanévnyitó beszédet pedig Dr. Huszár Pál főgondnok úrtól, a Zsinat világi elnökétől hallhattuk. Köszöntőt mondott Ft. Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, Dr. Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, valamint Máté Antal, Nyírbátor város polgármestere.

Az ünnepi műsorban közreműködtek a Báthory Anna Református Általános Iskola és Óvoda pedagógusai és tanulói.

Megköszönve vendéglátóink mindannyiunk biztonságát szem előtt tartó odafigyelését és vendégszeretetét, egész Kárpát-medencei református köznevelési közösségünk számára sikerekben gazdag, Istentől megáldott új tanévet kívánunk!


2020. szept. 06.

2019-20 >>

2018-19 >>

2017-18 >>

2016-17 >>

2015-16 >>

2014-15 >>

2013-14 >>

2012-13 >>Karcagi Nagykun Református Gimnázium 5300 Karcag, Madarasi út 1-3. E-mail: info@reformatus.eu