Köszöntünk, Alma Mater!

Köszöntünk drága Alma Mater! Köszöntünk ősi Iskolánk!

Piros tégláid szívünkben izzanak,
vár újra nyitva barna, vén kapud
és égig szöknek újra a falak,
mint mikor először Hozzád vitt az út!

Szép termeidben forrás buzogott:
tudás és lélek tiszta itala

Az oldalt eddig

vendég látta.Őkoiskola

Szerethető és hiteles környezetvédelem


A NAT fenntarthatósággal kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósulását kormányzati erőfeszítések is segítik. Az iskoláknak, - nevelési programjuk részeként el kell készíteniük saját egészségnevelési és környezeti nevelési programjukat. Minden magyar iskolának törvényi kötelessége, hogy intézményi szinten szabályozza, milyen tevékenységekkel segíti elő a fenntartható társadalom kialakulását.

E kötelességek mellé az oktatási és környezetvédelmi kormányzat az Ökoiskola cím meghirdetésével 2005 óta a legmagasabb szintű állami elismerés lehetőségét is nyújtja mindazon iskolák számára, amelyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkája kiemelkedően magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiai értékeit.

Református általános iskolánk 2007 óta jogosult az Ökoiskola cím és logó használatára. A nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar Ökoiskola cím az oktatási- nevelési intézményünk megkülönböztetett minőségjelzője.


Tagjai vagyunk az Ökoiskolák Hálózatának, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerünk bővült. A cím elnyerése érdekében iskolánknak munkatervet kellett összeállítani. A munkaterv összeállításában segítségül szolgált az Ökoiskolák Kritériumrendszere, amely közel 90, az iskolai élet teljességét felölelő kritériumot tartalmaz.

2007- ben csatlakoztunk az Ökoiskolák országos és ezen keresztül európai hálózatához. Ennek szellemében úgy végezzük pedagógiai munkánkat, hogy közben a legnagyobb mértékig megpróbáljuk tiszteletben tartani az élővilág érdekeit. Tanítványainkat úgy neveljük, hogy későbbi életük során állampolgári döntéseikbe beépüljön a természet- és környezetvédelem, a környezettudatos gondolkodás. A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata egész életen át tartó tanulási és szocializációs folyamat, amely tájékozott és tevékeny állampolgárokat nevel.Az ökoiskola tulajdonképp egy környezetbarát iskola

Lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási formákra /vetélkedők, pályázatok, erdei iskola, projektek/, ezzel elősegíti a tanulók környezettudatos magatartásának kialakulását.

A szülőkkel és a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a helyi környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában.

Technikai, gazdasági szinten igyekszik takarékosan bánni az energiaforrásokkal, csökkenteni a hulladékok mennyiségét, az iskola külső és belső környezetét esztétikusan kialakítani és megteremteni az egészséges iskolai munka feltételeit.

„ Ember vigyázz a Földön, úgy élj, hogy kárt ne tégy!” 

Környezetnevelési munkacsoportKarcagi Nagykun Református Általános Iskola  5300 Karcag, Kálvin u. 2. E-mail: refi@freemail.hu Tel./Fax.: (59) 400-577 Igazgatói: (59) 503-206