Karcag város turizmusföldrajza

Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: DSCF1969.jpg

Készítette:

Deák Attila 12. B

Karcagi Nagykun Református Gimnázium,
Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium

5300 Karcag, Madarasi út 1-3

Felkészítő tanár: Major János

 


 

1.     Tartalomjegyzék

2.         Bevezetés. 3

3.         Karcag rövid története. 3

4.         Karcag természeti adottságai 4

5.         Karcag város gyógyturizmusa. 5

5.1.     A kórház bemutatása. 5

5.2.     A kórház fejlesztése. 5

6.         Városi Strandfürdő. 6

7.         Karcag kulturális turizmusa. 7

7.1.     Karcag kulturális háttere. 7

7.2.     Kunok I. Világtalálkozója. 8

7.3.     Karcagi Birkafőző Verseny. 8

8.         Kereskedelmi szálláshely. 9

8.1.     A karcagi kemping bemutatása. 9

8.2.     A kemping vendégköre. 10

8.3.     SWOT analízis a kempingre levetítve. 10

9.         A Nimród**** Bioszálloda és Bioétterem... 10

10.      Összegzés. 12

11.      Mellékelt ábrák, táblázatok.. 13

12.      Felhasznált irodalom... 17

 


 

2.     Bevezetés

Pályamunkám témájaként „Karcag turizmusföldrajzát” választottam. Dolgozatom elkészítéséhez mindenképpen fontosnak tartottam azt, hogy személyesen is bejárjam és részletesen megismerjem városomat, Karcag – általam kevésbé ismert – turizmus földrajzát, mivel kutatómunkám során rájöttem arra, hogy a választott témám részletes megismertetése sokkal nagyabb terjedelmet igényel, mint 10 oldalnyi törzsszöveg vagy 10 percnyi kiselőadás. Ezúton is köszönettel tatozom a személyes fogadásért Dr. Nagy Mihály főorvosnak, a helyi kórház főigazgatójának, Nagy Melindának, a Nimród Bioszálloda és Bioétterem értékesítési vezetőjének, Kálmánné Nagy Máriának, a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. ügyvezető igazgatójának, Szabóné Péter Évának, a Városi Gyógyvizű Strandfürdő és Kereskedelmi Szálláshely vezetőjének, és mindazoknak, akik segítettetek dolgozatom elkészítésében.

Pályadolgozatom középpontjában a város alapvető idegenforgalmi adottságai, a kiemelkedő kulturális rendezvények, az idegenforgalmi szolgáltatások és szálláslehetőségek mellett, a város számára legfontosabb turistacsalogató vonzereje, az egészségturizmus áll. A pályamunkám elkészítéséhez törekedtem minél nagyobb mennyiségű prospektus és szakirodalom tanulmányozására, a szaknyelvek megismeréséhez, naprakész statisztikai adatok gyűjtésére, és a személyes találkozások során megszerzett tudás ismertetésére.

3.     Karcag rövid története

Karcag település neve valószínű egy kun személynév lehetett. Ennek származása a Qarsaq szó, ami az Ázsiában honos állat, a pusztai róka megnevezése. A települést először 1506-ban említik Karcagújszállás néven. A név második eleme arra utal, hogy az eddig néptelen területen újból megtelepedtek a bevándorló kunok. A Nagykunság kerületi székhelyeként, a város történelmében fontos szerepet játszottak a kunok kiváltságai illetve a település önálló törvénykezési és kulturális hagyományai. Karcag öt pusztulást is megélt, de valamennyit sikeresen túlélte, az ezeket követő visszatelepülés után mezővárosként szerepelt. A XVIII. században a környékbeli falvak magába olvasztásával újra a kistáj legfontosabb településévé vált, a Nagykunság közigazgatási központjaként funkcionált. A településnév második tagja a XIX. század utolsó harmadában kopott le, így napjainkban csak Karcagként emlegetjük.

A világháborúkban az emberveszteségeken és a kíméletlen pusztításokon túl a levéltár és a múzeum felbecsülhetetlen értékű anyaga is megsemmisült. A város vezetését az új rendszer 1948. október 9-én vette át orosz vezetés alatt. A kommunizmus időszakában a település megkapta a termelőszövetkezeti város címét, mivel beindult a rizstermesztés felvirágozása, amely kiszorította a kölest, amelynek több évszázados mezőgazdasági hagyománya volt a térségben, valamint az 1960-1970-es években budapesti nagy vállalatok hoztak létre telephelyeket Karcagon. A város fejlődésében fontos mérföldkőnek tekinthető, az 1969-ben létrehozott 450 ágyas kórház is, amelyre épülhetett a nagy múltú karcagi gimnázium egészségügyi tagozata és a tömegközlekedés fejlődésével megindult a város egészségügyi központtá való fejlesztése.

Ezen kívül Karcag Város Önkormányzata 2000. február 28-án, a Gazdasági Minisztériummal kötött szerződés alapján nyerte el az ipari park címet a város külterületén, hogy a település gazdasági életét fejlesszék.

4.     Karcag természeti adottságai

Karcag Jász-Nagykun-Szolnok megye városa, a Nagykunság központja, „fővárosa”. A város Debrecen és Szolnok között félúton, a 4. számú főútvonalról, a településen keresztül menő 100-as vasútvonalról (Budapest-Záhony fővonal) és az innen induló a Karcag-Tiszafüred szárnyvonalról is megközelíthető.

Karcag teljes területe 36.863 hektár. Lakosainak száma megközelítőleg 22.500 fő, a népsűrűség 59 fő/km2. Alapvetően sík vidék, 80-90 m tengerszint feletti magassággal, az átlagos relief értéke 1 m/km2, a homokbuckák és a hordalékkúpok miatt egyes részeken eléri a 3-4 m/km2-t is. Éghajlata kontinentális, az éves középhőmérséklet eléri a 10°C-ot, amelynek következtében a nyarak rendkívül forróak és szárazak, a telek pedig nagyon hidegek. A napsütéses órák száma 2.000 fölött van, míg a kevés csapadék összesen 530 mm évente.

Karcag határában nagyon jó minőségű csernozjom talajok jöttek létre. A harmadidőszaki (oligocén időszak) kéregmozgások következtében a terület elfoglalta mai helyét a Kárpát-medencében és ezeknek a mozgásoknak, valamint a folyók feltöltő munkájának köszönhetően megindul a felszín mai formájának kialakulása. A pleisztocénben a homokmozgások, az északkeletről érkező szél, lösz és agyagszállító tevékenysége nőtt és napjainkban is folytatódnak. Az így kialakuló talajok a kiváló morzsás szerkezetük, megfelelő tápanyag- és vízraktározó képességük, valamint magas humusztartalmuk miatt alkalmasak mezőgazdasági művelésre (a rendelkezésre álló termőterület 70%-a).

Karcag határában a gazdák a tavaszi hóolvadás miatt rendszeresen küzdenek belvízzel, de a talajok degradációja és a szikesedés is problémákat okoz a mezőgazdaság számára. A település és környéke a nagyvárosoktól és az autópályáktól való távolság miatt kevésbé szenved a lég- és a zajszennyezéstől.

5.     Karcag város gyógyturizmusa

Hazánkban a természeti adottságokat kihasználva a középhegységi, az erdős-dombos vidéki, a völgyi, az alföldi, a tavi klíma és a barlang terápia is alkalmazható az egyes légzőszervi megbetegedések, és az idegkimerülésben szenvedők kezelésére, gyógyítására. Közülük az ország területének a legnagyobb részét kitevő alföldek klímaterápiája a legkevésbé ismert, illetve kihasznált. A nagy hőmérsékletváltozások, a magas napfényes órák száma, az erős napsugárzás, kicsi páratartalom, csekély csapadékmennyiség és a gyorsan pergő, változatos időjárás miatt ingerklímának tekinthető, amely értékes élettani ingert képvisel, illetve a tbc-kezelésre is alkalmas. Tipikus alföldi klímaterületen található Karcagon kívül még Hajdúszoboszló, Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok, és Gyula. Sajnos Karcagon még nincs erre specializált szolgáltatás kiépítve, de a folyamatos fejlesztések fontosak a megalapozásához.

Napjainkban a természetes gyógymódok reneszánszát éljük, ma az orvosok is elismerik a természet adta lehetőségeket egyes betegségek gyógyításában és megelőzésében. Így fontosnak tartom megemlíteni a gyógykezeléseket és az egészségügyi hátteret biztosító városi kórházát, amely igyekszik a város idegenforgalmában egyre nagyobb szerepet betölteni.

5.1.A kórház bemutatása

A Kátai Gábor Kórház geográfiai elhelyezkedéséből adódóan Jász-Nagykun-Szolnok megye keleti területét látja el egészségügyi szolgáltatással. Debrecen és Szolnok, illetve Eger és Gyula között 60-70 km-es sugarú körben egyedüli fekvő-beteg ellátó intézmény. Jelenleg 520 ágy működtetésére van szerződése a Kórháznak, ahol 573 fő dolgozóval látják el a betegeket. 2000-ben elkezdődött a 4 évig tartó rekonstrukció, amely során megtörtént az infrastruktúra felújítása, komfortfokozatának javítása, valamint műtőblokk kialakítása. 2008. november 10-én – új köntösben –, megújult formában átadásra került a kórház európai színvonalú, felújított főépülete. A megújult épületben néhány komfortosabb szoba is kialakításra került, ami térítési díj ellenében vehető igénybe.

A kórház mindenben önellátásra törekszik és igyekszik kialakítani azon diagnosztikus és gyógyító feltételeket, hogy a felvevő terület 100.000-nyi lakosa - a nagyon ritka, speciális betegségeken kívül (az intézet betegforgalmának 1%-a) - végleges ellátást kaphasson. Kórházunkban évente kb. 18.000 fekvőbeteg ápolása és közel 320.000 járóbeteg-ellátása történik.

5.2.A kórház fejlesztése

A karcagi Kátai Gábor Kórház az eddigi sikeres – 1-2. ütemben a kórház külső és részleges belső – felújítás után egy újabb megnyert pályázat keretében 2010. október 1-től megkezdődhetett az intézmény fejlesztésének üteme. A program keretén belül az 1,4 milliárd forint összegű uniós forrás és a 10 %-os önkormányzati önerő mellett több mint 1,5 milliárd forintot áll rendelkezésre az épület további feljavítására, a műszerezettség felújítására, 21. századi szintre emelésére.

Noha Karcagon a Városi Strandfürdőhöz köthető elsősorban az egészségturizmus, azonban a kórháznak alapvető szerepe van a város turizmusában. Mivel a turisták számára a legfontosabb, hogy ahol kényelmesen szeretnék eltölteni a szabadidejüket, legyen egy jól felszerelt, modern egészségügyi intézmény, ami garantálja a gyors és szakszerű orvosi ellátást.

Mindebből a kórház vezetése is igyekszik profitálni. A jelenlegi kormány által újra indított Új Széchenyi terv keretén belül szeretnék a kórház szolgáltatásait bővíteni és első sorban a külföldi betegek előtt megnyitni. Ezzel kapcsolatban például a Maros Megyei Kórházzal kötöttek egy partnerszerődési megállapodást, aminek az alapja a partner kórházak egymás hiányosságait (technikai-, szakember hiány, stb.) segítsék, kiegészítsék vagy a helyi betegeket „külföldön” gyógyíttassák. Ez az együttműködés mind a két kórház számára előnyös, hiszen Marosvásárhely körüli hegyvidék, illetve a közelében lévő Szováta is kitűnő lehetőséget nyújt a tüdő-, a bőr- és a mozgásszervi betegségek, felnőttek és gyerekek kezelésre. Karcagra érkező betegeken pedig az itteni magasabb technikai és szakmai színvonal használatával kisebb, apróbb műtétek végezhetőek. Ilyen műtétek a helyi szinten is elvégezhető ortopédiai (protézis- vagy gerinc-) és a nőgyógyászati műtétek. A nemrégiben indított mozgásszervi rehabilitációs osztály jó eszköz lehet a határon túli magyarok Karcagra csábításában, mivel ott nincs hasonló ellátás. A karcagi kórházban kialakítandó új elkülönített épület részben a komfortosan kialakítandó szobák mellett tervezik balneo- gyógyvizes rész kialakítását, ahol kezelő medence, súlyfürdő, víz alatti torna, masszázs, elektromos torna és még egyéb kezelésekkel segítenék a páciensek rehabilitációját. Az intézmény helyben tudja biztosítani a már meglévő konyhai részről a napi étkezést is, az egész évben használható szállás mellett. További célként megemlíthető a Bihar megyei nagyváradi kórházzal tervezhető hasonló együttműködés elérése, illetve egy esetleges pszichiátriai rehabiláticiós komplexum létrehozása is. Ezt szerencsére számos kis és nagy beruházás és a helyi vezetés is segíti, támogatja.

6.     Városi Strandfürdő

A geotermikus gradiens értéke Karcagon és környékén eléri a 18m/°C-ot, emiatt igen gyakori, jó minőségű hévizet kihasználva nyitották meg a világhírű fürdőket országszerte, köztük a város nyugati részén található, az 1950-es, 1960-as években, városi összefogással épült Városi Gyógyvizű Strandfürdőt. Az 1996. január 01-től önkormányzati tulajdonban lévő Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. nemcsak a Városi Gyógyvizű Strandfürdő és Kemping üzemeltetését, hanem a város ivóvízellátását, szennyvízelvezetését és tisztítását, valamint jelentős mennyiségű építőipari munkák irányítását is végzi. A fürdő egész évben, nyáron 5 nyitott medencével – melyből egy uszoda –, télen egy nyitott medencével és egy fedett uszodával várja vendégeit. 2004-ben sodrófolyosó, pezsgőfürdő és dögönyöző élményelemekkel megépült egy korszerű látványmedence, majd 2009-ben önerőből sikerült felújítani a régi gyermekmedencét. A sportoláshoz nyáron egy kispályás futball- és strandröplabdapálya áll rendelkezésre, valamint lehetőség van asztaliteniszezésre is.

A 4.222 m2 alapterületű létesítmény vízigényét az ivóvízen túl 2 db hévízkút vize biztosítja. Az első, a strandfürdő mögötti területen található 1.497 m talpmélységű hévízkút. 1999-ben megtörtént a gyógyvízzé minősítése, mely nátrium-kloridos, hidrogén-karbonátos és igen sok ásványi anyagot tartalmazó hévíz, így összetételénél fogva kiválóan alkalmas mozgásszervi megbetegedések kezelésére, nőgyógyászati panaszok enyhítésére, egyes bőrbetegségek gyógyítására. A víz hőfoka kútfejen mérve 70 °C. A kitermelhető vízmennyiség 1.200 l/perc, gázhozama pedig 109 l/perc.

A másik, a Nagyvénkerti vízműtelepen lévő, (korábban ivóvízkútként üzemelt) 600 m talpmélységű termálkút, vize kútfejen mérve 40 °C. A kitermelhető vízmennyiség kisebb, 800 l/perc, metántartalma viszont 253,53 Nl/m3. A fürdő 4 medencéjének feltöltését ezen kutak vizével biztosítják. A látványmedence feltöltése azonban hálózati ivóvízről történik.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez, a Gyógy- és termálturizmus feltételrendszerének fejlesztési támogatására sikeres pályázatot nyújtottak be, így 2010 ősszel megkezdődhettek a kivitelezési munkálatok.

A pályázat részeként beadott engedélyes és kiviteli terv alapján megvalósuló fejlesztés I. ütemének főbb elemei a meglévő úszómedence átalakítása szabványos verseny úszómedencévé, új szabványos tanmedence, új kétterű termálmedence építése jacuzzi elemekkel, gyógymedencék hidraulikai átépítése, élményelemek hozzáépítésével, meglévő kiszolgáló egységek bővítése és fejlesztése, wellness terem, orvosi szoba, 141 m2 napozó terasz kialakítása, parkosítás és fásítás, még több sportpálya építése és termálvizes kút fúrása.

7.     Karcag kulturális turizmusa

7.1.Karcag kulturális háttere

A város kulturális élete igen sokszínű és gazdag. A város kulturális hátterét a sok híres nevezetességén kívül az is mutatja, hogy sok országos, sőt nemzetközileg is ismert személyek származnak innen. A városban született a Nagykunság legkiválóbb néprajztudósa, Györffy István is, akinek a nevét a Kálvin utca 4. szám alatti Nagykun Múzeum viseli. Ezen kívül a város szülötte még Kováts Mihály ezredes, az amerikai függetlenségi háború hőse, Németh Gyula és Mándoky Kongur István nyelvész, turkológus, Györfi Sándor szobrászművész, Kántor Sándor fazekas, Herskó Ferenc (Avram Hershko) orvos, professzor, kutató, kémiai Nobel-díjas, Körmendi Lajos író, újságíró, publicista, valamint Fazekas Sándor jelenlegi vidékfejlesztési miniszter, Varga Mihály volt pénzügyminiszter, jelenleg a Miniszterelnökséget vezető államtitkár.

A karcagi kun-magyarok hagyományait erőteljesen meghatározza a nagykunsági népi kultúra, valamint az itt kialakult hagyományok és népszokások. A karcagiak egyik nagy erénye az erős kulturális hagyományőrzés, amit egyrészt a minden napi életben és a hagyományőrző csoportokban, másrészt a különböző fesztiválokon, városi rendezvényeken ápolnak. A város két legfontosabb kulturális rendezvényét tartom a kiemelni, amelyek egyértelműen meghatározzák a város életét.

7.2.Kunok I. Világtalálkozója

2009. szeptember 12- és 27. között került megrendezésre a Kunok I. világtalálkozója, amelyen a kunok Magyarországra történő betelepülésnek 770. évfordulóját ünnepeltük. Magyarország védelmének megerősítése érdekében IV. Béla király 1239-ben telepítette be a kunokat elsősorban a mai Kis- és Nagykunság területére. A kunok az évszázadok során nyelvükben és érzéseikben egyaránt magyarrá váltak, azonban kun identitásukat a jelenben is őrzik, ápolják hagyományaikat. A Nagykunságban és a Kiskunságban az elmúlt években felmerült a Kunok I. Világtalálkozójának megszervezése, ennek előkészítésére és megszervezésére összefogtak az érintett önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek és 2008. szeptember 14-én 49 alapító taggal megalakult a „Kun Összefogás” Konzorcium. A konzorcium legfontosabb célja a kun identitástudat és hagyomány megőrzése, ápolása és továbbfejlesztése, ennek érdekében a tudományos, oktatási, kulturális és turisztikai közös célok megvalósítása a konzorciumi tagok együttműködésével.

7.3.Karcagi Birkafőző Verseny

„Júniusban Karcagon, birkaétkek az asztalon!”

A Karcagi Birkafőző Fesztivál úgynevezett gasztrokulturális rendezvényként vált ismertté Magyarországon és külföldön is egyaránt, amely során minden év utolsó júniusi hétvégéjén 3 napon át tartó ünnepségen főzőversenyt szerveznek ahol több mint száz kondérban, szabadtűzön főzik a híres karcagi birkapörköltet, a kunok nemzeti ételét a város központjában lévő Múzeumkertben. A gasztronómiai fesztiválon, Karcag testvérvárosai is részt vesznek (a romániai Székelykeresztúr, a szlovákiai Szepsi, a németországi Schwarzheide, a lengyelországi Krosno Odrzańskie, a szerbiai Bácskossuthfalva és a franciaországi Longueau) így a verseny nemzetközi versenynek is nevezhető. A nevezés egyénileg és csoportosan is történhet, így klubok, társaságok, iskolák és más intézmények által felállított csapatok is versenyezhetnek. A kialakított főzőhelyeken lehet elkészíteni az ételt, amelyet a híres szakácsokból és mesterekből felállított zsűri pontoz.

A Fesztivál színes programokkal várja az idelátogatókat. A programsorozatokat látogató közel 10.000 vendéget a finom karcagi birkapörkölttel, hagyományőrző programokkal, sportrendezvényekkel, konferenciával, kerékpáros túrákkal, kiállítással, népművészeti kirakodóvásárral, folyamatos élőzenés nótaelőadásokkal, népzenei és néptánc, koncert és folklór műsorokkal is várják. A gyerekek az úgynevezett „juhászárnyékban”, azaz különféle kézműves foglalkozáson vehetnek részt.

A rendezvény hírnevét és elismertségét az is mutatja, hogy „A kunsági birkafőzés karcagi hagyománya” helyet kapott a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékében is, valamint az, hogy 2009-ben került föl az UNESCO Szellemi Kulturális örökségének listájára a kunsági birkapörkölt karcagi hagyománya.

8.     Kereskedelmi szálláshely

8.1.A karcagi kemping bemutatása

A strandfürdőn kívül a kemping is önkormányzati kézben a már említett Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. üzemeltetése alatt van. Így a Karcag Városi Gyógyvizű Strandfürdő területén 2004 tavasza óta működő, két csillagos Kemping és a II. osztályú üdülőház 2 apartmanból és 4 db kétágyas zuhanyzós üdülőszobából áll. 2007 nyarán, a kereskedelmi szálláshelyen, 10 db igényesen berendezett, négyszemélyes faház került átadásra. Ezen kívül a kemping területét egyidejűleg 282 fő tudja sátorral, illetve lakókocsival igénybe venni.

A karcagi kemping kiszolgálóegysége – szerényebb adottságai ellenére –egy európai színvonalú központi épület, melyben jól felszerelt konyhák és egy nagy ebédlő kapott helyet a vizesblokkokon túlmenően. A mozgáskorlátozottak részére nemenként zuhanyzó- WC helyiségek vannak kialakítva. Ebben az épületben a vendégek részére ruhamosás-szárítási lehetőség is biztosított.

Az apartman szállások egy műemlék épületben, illetve a recepció épületében kerültek kialakításra. Itt egy-egy lakásban egyidejűleg 2-4 fő pihenhet, üdülhet csendes, zöld övezetű környezetben. Mind az üdülőlakásokban és az üdülőszobákban biztosított a rádió, televízió, hűtőszekrény, tea- és kávéfőző, telefon, jól felszerelt konyha és légkondicionáló berendezés.

8.2.A kemping vendégköre

A vendégkör elsősorban magyarokból áll, de vannak külföldiek is, például németek, szlovákok, és egyre nagyobb számban határon túli magyarok. A vendégek elsősorban saját gépkocsival érkeznek (faházas, vendégszobás vendégek). Az erdélyiek, ha utazási irodán keresztül jönnek, akkor kérik, hogy a Gyergyószentmiklós-Budapest járat bejöjjön Karcagra is. A német látogatók pedig elsősorban lakókocsis, lakóautós, kempinges vendégek. A termálvízzel fűtött üdülőszobák és apartmanok egész évben, míg a kemping április 1. - október 31-ig tart nyitva. Vendégként több olyan cég is képviselteti magát, akiknek a munkája a közjavak építését szolgálja és ezeket a szálláshelyeket választják visszatérő vagy huzamosabb időben.

A gazdasági válság okozta forgalomváltozással kapcsolatos kérdésemre az egész világra jellemző „életben maradás” választ kaptam, többek között ennek és a kemping fiatalságának köszönhetően, csak a honlapjuk (http://www.nkvizkft.hu) folyamatos karbantartásával, frissítésével igyekeznek reklámozni, hirdetni tevékenységüket. A kempingvezetés célja egy tiszta, családias, minden korosztály számára megfelelő egész évben kihasznált kemping üzemeltetése, fejlesztése.

8.3.SWOT analízis a kempingre levetítve

A SWOT egy mozaikszó, 4 szó kezdőbetűiből áll össze: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. SWOT elemzés magyar megfelelője a GYELV elemzés, amely a következő szavakból tevődik össze. Gyengeségek, belső tényezők: olyan dolgok, amelyek nem jól működnek, de lehet rá befolyás, hogy jobb legyen. Erősségek, belső tényezők: pozitív dolgok, amelyek jól működnek és lehet rá befolyás, hogy még jobban működjenek Lehetőségek, külső tényezők: olyan adottságok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket. Veszélyek, külső tényezők: olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot is jelentenek.

9.     A Nimród**** Bioszálloda és Bioétterem

Karcag belvárosában, jól megközelíthető, csendes helyen, 2008. november 5-én nyitotta meg kapuit a Nimród**** Bioszálloda és Bioétterem. A hotel nemcsak a nevében hordozza a „bio” jelzőt, hanem ténylegesen is elmondható, hogy Magyarország első, négycsillagos bioszállodája. Az egész épület elegáns, egészség- és vadász centrikus jellege mellett természetes építőanyagokat (agyag, gipsz, kő, fa) használtak építéséhez. Ezen kívül a szálloda minőségi (pl.: Demko Feder gerinckímélő ágymatracok), antiallergén, por- és atkamentes berendezései, illetve a takarításhoz, tisztításhoz használt és a vendégeknek biztosított tisztálkodási szerek is mind bőr- és környezetbarát anyagokból készültek, amelyek a látogatók komfort- és egészségérzetét szolgálják.

A 46 férőhelyes szállodában 18 szoba áll készen a vendégek fogadására. Mind a 14 kétágyas szoba és a 4 tágas lakosztály klimatizált, szélessávú internettel és kábeltelevízióval, széffel, minibárral felszerelt, dohány füst mentesek. A különlegesen kialakított vadászszobában az alap berendezéseket az egyedi tervezésű bútorok és kandalló egészíti ki.

A megszállók további igényeit a kiszolgáló részleg a bioétterem, a wellnes és egyéb helyiség elégíti ki. A Nimród 50-60 fős étterme az A’ la carte bioétterem, minden igényt kielégítő, finom és egészséges bioétel és ital választékot kínál a tradicionális magyar és a nemzetközi konyha specialitásaiból, a svédasztalos bioreggeli pedig a helyi specialitásokból. Az ételek elkészítéséhez az ellenőrzött bio alapanyagokat első sorban a saját termékeikből, az Üllőparti Gazdaszövetkezet révén, az esetlegesen hiányzó alapanyagokat, pedig Magyarország egész területéről, például a közeli Hortobágy Ökorégió biogazdaságaiból vagy külföldi beszállítóktól szerzik be. Az étterem 50 fős nyári terasszal egészül ki április 15. és október 15. között, amelyet az épületet övező parkban, lombos fák árnyékában állítanak fel. A 25 fős emeleti Lobby bár étteremként és különteremként is használható.

A hotelben, első sorban a céges konferenciák, tréningek számára egy 70-80 fős konferencia termet létesítettek, de alkalmas a terem baráti összejövetelek, esküvők, állófogadások, kisebb bálok megrendezésére is, a Lobby-bár és a teremhez tartozó két terasszal kibővítve. A helyiség alapfelszereltségébe tartozik a beépített hangosítás, szélessávú internet csatlakozás, LCD TV, CD, DVD és videó lejátszó, laptop, projektor, vetítővászon, információs tábla, mikrofon (asztali, mobil) és a tolmácsgép.

Mindemellett a testi-lelki felüdülést a wellness részlegen finn szaunával, infra kabinnal és Jade-köves masszázsággyal biztosítják, amihez térítésmentesen adnak a vendégek számára egy természetes anyagú fürdőköpenyt.

Továbbá megemlíthető a 12-15 fős baráti, társasági összejövetelek befogadására alkalmas, csendes és hangulatos szivarszoba. A látogatók járművüket egy zárt, kamerával megfigyelt 12 személyautó számára elegendő parkolóba helyezhetik el.

A bioszálloda visszajáró vendégkörére elsősorban még csak szervezett 15-20 fős csoportok, 2-3 napos konferenciákra, egyéb üzleti megbeszélések alkalmával, valamint a város testvérvárosi delegációi szállnak meg. Azonban nem lehet még pontosan felmérni a látogatók milyenségét, mivel még nem rendelkezik komolyabb háttérrel a szálloda. A különböző tévécsatornákon leadott, az internetes és az utazásszervező irodák reklámjai ellenére még nagyon alacsony az egyéni szervezésű vendégek száma, az elfogadható árak és kedvezmények mellett.

A vállalkozás és a szálloda népszerűsítését a tulajdonos által szervezett bionapokkal és más rendezvényekkel (Karcagi Szent Miklós-napi disznótoros- és házipálinka-verseny, Szent György és Mihály napi sokadalmak) valósítja meg, ahol kiváló lehetőség nyílik a saját termékek és a bioalapanyagokból készített, a hotelben is kapható ételek megismertetésére is. A szálloda kicsivel több, mint két éves tevékenységének elismerése jeléül 2010-ben kapta a Jász-Nagykun-Szolnok megye turisztikai védjegye címet a Turisztikai szálláshely kategóriában. A további díjak megszerzése mellett, a tulajdonosok célja, hogy a teljesen önerőből megépített szállodát, a Széchenyi-terv segítségével tovább tudják fejleszteni, annak versenyképességét növeljék.

10.                       Összegzés

Az idegenforgalom napjainkban akár televízióban, rádióban vagy az interneten is emlegetett témává vált. A turisztikai tevékenység kapcsolatrendszere szorosan összefonódik a gazdaság, a piac, a környezet, az egészségtan, a reklám, a politika, a pénzügy és a területrendezésen kívül még számos más tényezővel, melyekkel kölcsönösen befolyásolják egymás fejlődési ütemét és irányát.

Az alapos háttérinformációk megszerzése utáni személyes találkozóim, valamint a különböző turisztikai programok meglátogatása során az idegenforgalom sokkal nagyobb és részletesebb szeletét ismerhettem meg lakóhelyemen, Karcagon keresztül. Mind e mellett a teljesség igénye nélkül igyekeztem bemutatni ebben a rövid pályamunkámban településem, Karcag turizmusföldrajzát, kiemelve a város arcképét meghatározó természeti, történelmi és kulturális adottságokat, az erre épülő programokat, eseményeket, szolgáltatásokat, szálláshelyeket.

Lakóhelyemmel kapcsolatban az a jól eső érzés is eltölthet, hogy a Kölcsey Ferenc által 1823-ban megírt Himnusz harmadik versszakában „Értünk Kunság mezein / Ért kalászt lengettél,” is szereplő Nagykunságot Magyarország gazdasági virágzásának egyik alapjául állítja. Számomra ezért is vált fontossá ennek a témának a boncolgatása, részletesebb megismerése, valamint, hogy ismereteimet másokkal is megosszam, a jövőt illetően pedig még alaposabban foglalkozhassak ezzel az érdekes témával.

11.                       Mellékelt ábrák, táblázatok

1. számú ábra: A karcagi kórház emblémája és a felújított karcagi kórház épülete

 

2. számú ábra: A karcagi gyógyvíz kémiai összetétele

 

3. számú ábra: Pillanatképek az uszoda, a gyermekmedence (háttérben a Kátai Gábor Kórházzal) és az élményfürdő használatáról

 

1. számú táblázat: A karcagi fürdő látogatottsága 2007-2010 között

 

 

 

 

 

 

 

4. számú ábra: (balra) A 2010-es XII. Karcagi Birkafőző Fesztivál programja

 

5. számú ábra: (jobbra) „A Kunok éve” alkalmából kiadott prospektus címlapján Györfi Sándor szobrászművész alkotása: A Nagykun Millenniumi Emlékmű (Pályamunkám borítóján ugyan ez a kép szerepel)

6. számú ábra: Faházak és azok belső terei a kemping területén

7. számú ábra: A kemping területén található recepció, műemlék jellegű épület valamint a kemping központi épülete

2. számú táblázat: A SWOT analízis a karcagi kempingre vonatkozóan

Erősségek:

Gyengeségek:

Megközelíthetőség

Közlekedés miatti esetleges zaj

Személyes családias jelleg

Viszonylag kis méret, alapterület

Stabil hazai vendégkör

Külföldi vendégkör aránya alacsony

Őrzött terület

Közbiztonság

Új kivitelezés

Kihasználtság

Lehetőségek:

Veszélyek:

Sport lehetőségek, felszerelések bővítése, újítása

Megfelelő számú érdeklődő

Szezon időtartamának kiszélesítése

Rentabilitáskérdéses

Telefonos összeköttetés a recepcióval

Kérdéses kihasználtság

Szelektív hulladékgyűjtők elhelyezése

Környezetkultúra hiánya

Erősebb reklámtevékenység

Magas költség kockázat

 

3. számú táblázat: A karcagi kemping látogatottsága havi bontásban szálláshelyek típusa szerint 2008-2010 között

 

 

 

 

 

A fenti táblázatokon jól megfigyelhetőek a Kereskedelmi Szálláshely vendégforgalmi változásai a gazdasági világválság tükrében. Ahogy az egész világon, itt a kempingben is érezhető a forgalom visszaesése. A táblázatokon jól látszik a szálláshelyek szerinti megoszlás. Ezek alapján megállapítható, hogy a legnagyobb forgalmat a faházak és a kemping bonyolítja le egész évben, habár csak áprilistól októberig kihasznált. Ennek ellenére folyamatosan csökken a forgalmuk, sőt az egész évben használható és az időszakosan igénybe vehető épületek, szolgáltatások aránya egalizálódik, mivel az apartmanok és a vendégszobák vendégeinek, és a vendégéjszakák száma a válság ellenére folyamatosan nő.

 

8. számú ábra: A Nimród**** Bioszálloda és Bioétterem külső homlokzata

 

 

9. számú ábra: A szálloda által megszerzett Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Védjegye Cím

10. számú ábra: Business szoba részlete

11. számú ábra: A szálloda torony szobája

 

 

                                                                        

12.                       Felhasznált irodalom

Könyvek:

1.      Barta Júlia és Vadász István: Karcagi kistérség 2005.

2.      Bártfai Endre: Szálláshelyi Ismeretek 2005. (Budapesti Gazdasági Főiskola)

3.      Bartha Júlia: A Kunság népi kultúrájának keleti elemei. Kapitális Bt., Debrecen, 2002

4.      Dr. Bodnár László: A turizmus földrajzi alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Eger – Budapest, 2000

5.      Dr. Bodnár László: Barangolás a Kárpát-medencében. Bodnár és Társa Geográfus Bt. Budapest, 2008

6.      Karcag Város Önkormányzata: Karcag a magyar művelődés történetében – Tanulmányok. Karcagi Nyomda Kft, Karcag, 2001

7.      Vendégváró: Látnivalók Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Well Press Kiadó 1999.

8.      fel. szerk. Zelenyánszki András: Szolnok megye természeti értékei. Verseghy Nyomda, Szolnok, 1989


 

Folyóirat, prospektus:

1.      Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzata: Gyógy- és wellness ajánlatok Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Tisza Nyomda Kft., Szolnok, 2009

2.      Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzata: Híres rendezvények Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Tisza Nyomda Kft., Szolnok, 2006

3.      Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzata: Jász-Nagykun-Szolnok megyei Programfüzet. Tisza Nyomda Kft. Szolnok, 2010

4.      Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzata: Miért érdemes Jász-Nagykun-Szolnok megyébe jönni? Tisza Nyomda Kft., Szolnok, 2009

5.      Karcag Város Önkormányzata: Az első karcagi Nobel-díjas – Avram Hershko. karcagi rinoceros Grafikai Stúdió. Karcag, 2008

6.      Karcag Város Önkormányzata: Karcag – Kunok éve 2009. karcagi rinoceros Grafikai Stúdió. Karcag, 2009

7.      Karcag Város Önkormányzata: Karcag – Séta a városban. Karcag, 2008

8.      Karcag Város Önkormányzata: Karcagi Kalendárium. 2009, Karcagi Nyomda Kft, Karcag, 2009

9.      Karcag Város Önkormányzata: Karcagi Kalendárium. 2011, Karcagi Nyomda Kft, Karcag, 2011

10.  Karcagi Híradó: XV. évfolyam 11. szám 2010. 3. oldal

11.  Karcagi Hírmondó: XXIII. évfolyam 31. szám 2010. 1. és 4. oldal

12.  Karcagi Hírmondó: XXIV. évfolyam 4. szám 2011. 1-2. oldal

13.  Nagykunságért Térségi Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.: Alföldi barangolások 2008 Nagykunság – Nagy-Sárrét. Príma Nyomda és Reklámstúdió Kft., Túrkeve, 2009

14.   Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálata: Szálláshelyek Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Tisza Nyomda Kft., Szolnok, 2010

15.  Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálata: Nagykunság. Tisza Nyomda Kft., Szolnok, 2004

Internet:

1.      http://itthon.hu/szakmai-oldalak/turizmus-szervezeti/magyar-turizmus-zrt

2.      http://www.biohotelnimrod.hu/

3.      http://www.karcag.hu/mss01/alpha

4.      http://www.kgkorhaz.fw.hu/

5.      http://www.nkvizkft.hu/