Polaneczky Ottó Emlékkonferencia Református Középiskolák Természettudományos Diákkonferenciája

Polaneczky Ottó Emlékkonferencia Református Középiskolák Természettudományos Diákkonferenciája

Karcagi refisták sikerei Csurgón

"... az igaz ember a hite által él." (Habakuk)

A Református Középiskolák Természettudományos Diákkonferenciája a XXIV. évébe érkezett. Az RKTDK nemes és rangos versengés, mely támogatni kívánja a kutatni vágyó diákokat és az őket segítő tanárokat. A versenyt minden évben Csurgón, a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnáziumban rendezik meg. A karcagi refisták ismét letették névjegyüket a csurgói országos döntőben, újabb tanulmányi sikereket értek el, bizonyítva ezzel azt, hogy a munkaerőpiacnak megfelelő, magas szintű képzést kapnak a Református Gimnázium falai között, s méltó hordozói és továbbvivői a karcagi öregdiákok jó hírének.


A csurgói országos döntőben a diákok három korosztályban és négy szekcióban mérhették össze tudásukat (biológia, földrajz, tárgyi néprajz, tudomány- és technikatörténet). A versenyre 5 iskola 21 diákja és 13 felkészítő tanára érkezett. A Református Középiskolák Természettudományos Diákkonferenciáját ebben a tanévben is - a hagyományokhoz hűen - a szakmai programok mellett kiállítások, alsó tagozatos diákok műsora és szakmai kirándulás színesítették. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tanulóinak eredményei a XXIV. RKTDK-án:


Biológia III. szekció: Balog Dóra, 12. C osztályos tanuló 1. helyezés, témája: MegFogjuk-e érteni és gyógyítani? Felkészítő tanárai Bíróné Varga Tünde és Dr. Juhász Tamás.


Biológia III. szekció: Kis Szabolcs, 11. C osztályos tanuló 2. helyezés, témája: A letűnt korok építményeinek botanikai összehasonlítása. Felkészítő tanára Bíróné Varga Tünde.


Földrajz III. szekció: Fazekas Sándor Viktor, 11. C osztályos tanuló 2. helyezés, témája: Magyarország történelmi borvidékei, szőlőtermesztési és borászati eljárások.


Földrajz III. szekció: Kele Ádám, 11. C osztályos tanuló 2. helyezés, témája: Tervgazdálkodásból piacgazdaság – Karcag gazdasági helyzete a rendszerváltás előtt és után.


A tantestület nevében szeretettel gratulálunk tanulóink kiemelkedő eredményeihez, további sikereket kívánunk nekik!


Major

szaktanár


Karcagi Nagykun Református Gimnázium 5300 Karcag, Madarasi út 1-3. E-mail: info@reformatus.eu