Adventi pizza délután

Adventi pizza délután

Egy szép adventi délután margójára

December 21-én, a téli szünet előtti napon a Karcagi Nagykun Református Gimnázium földszint 20-as termében egy Adventi Pizza-délutánon vehettek részt a diákok.

A délután 5 órakor kezdődő rendezvényen mintegy harmincöt fiatal vett részt, volt és jelenlegi diákok egyaránt. A megjelenteket Fazakas Márk, a gyülekezet beosztott lelkésze köszöntötte.

A finom falatok előtt az intézmény vezetői - Nagy Éva és Dr. Nagyné Serfőző Éva - és tanárai - Türke Beáta és Dr. Pintér Zoltán - egy rövid kis műsorral kedveskedtek a megjelenteknek. A Máté, Lukács és János evangéliumából felolvasták a jól ismert, szép és sokak számára kedves adventi és karácsonyi történeteket. Minden evangéliumi olvasmány után Székely Éva tanárnő vezetése és hangszeres kísérete mellett egy, témájában az igei üzenethez szorosan kapcsolódó énekeskönyvi dicséret közös eléneklésére került sor.

Az év végi, még a diákot sem kímélő, sokszor csak kesernyés szájízzel emlegetett hajtás, ha teljes egészében nem is, de részben azért enyhülni látszott.

Az elcsendesedést követően, a közös étkezés előtti imádság után az ígért pizzázás következett. A forró tea és a finom falatok mellett jó hangulatú, kötetlen beszélgetésekre is lehetőség nyílt. A bő másfél órás alkalom a visszajelzések alapján sokak tetszését elnyerte, bízunk benne, hogy a jövőben is hasonló élményekkel gazdagodhatunk.

A fenntartó Karcagi Református Egyházközségnek a rendezvény szervezéséhez és lebonyolításához nyújtott segítséget ezúton is nagy szeretettel köszönjük.

A szervezők


Karcagi Nagykun Református Gimnázium 5300 Karcag, Madarasi út 1-3. E-mail: info@reformatus.eu