Nemzeti ünnepünkre emlékeztünk

Nemzeti ünnepünkre emlékeztünk

Az 1956-os forradalom mára már történelmi eseménnyé vált. Az ország lakosságának nagy része, különösen a diákok, csak a történelemkönyvek lapjain, ismeretterjesztő műsorokban, idős emberek visszaemlékezéseiben és ünnepi beszédekben találkozhatnak a 61 évvel ezelőtt történt eseményekkel. Ezért fontos, hogy a tanítási órákon kívül is beszéljünk a magyar történelem sorsfordító eseményeiről, hogy legyenek megemlékező ünnepségek az iskolákban. Így tanulják meg fiataljaink nemzetünk történetében fontos szerepet játszó eseményeket, politikai szereplőket, az egyszerű emberek küzdelmeit megfelelően értékelni.


Az 1956-os forradalom hőseiről október 20-án emlékeztünk meg a Nagytemplomban. Fazekas Márk lelkész ünnepi igehirdetése után Szentesi Zoltán tanár úr lírai hangvételű beszédében emlékezett szabadságharcunkról. Ezt követően iskolánk diákjainak irodalmi műsora következett, melynek címe: Hősök. A verseket válogatta és összeállította Domjánné Nagy Tünde tanárnő. Az összeállításban szerepeltek: Harcsa Vivien 12.B, Juhász Bianka Babett, Kele Ádám, Nagy Márton Lajos, Veress Dávid 11.C és Varga Petra 9. C osztályos tanulók.


Végül álljon itt az irodalmi műsor végéről egy idézet Raymond Arontól, a francia filozófustól, aki üdvözölte az 56-os magyar forradalmat, a század egyetlen antitotalitárius forradalmaként jellemezve azt: "A magyar forradalom... győzelem a vereségben, mindörökre egyike marad azoknak a ritka eseményeknek, amelyek visszaadják az embernek önmagába vetett hitét, és emlékeztetik... sorsa értelmére, az igazságra."


Domjánné Nagy Tünde


Karcagi Nagykun Református Gimnázium 5300 Karcag, Madarasi út 1-3. E-mail: info@reformatus.eu