Hogy a vers ne legyen halott

Hogy a vers ne legyen halott

Egyházközségünk és iskolánk vendége volt szeptember 13-án Marosán Csaba színművész, a Kolozsvári Állami Magyar Színház legfiatalabb tagja. Délelőtt a Gimnáziumban a 11-12.-es diákok számára tartott rendhagyó irodalomórát Dsida Jenőről. Az ifjú színész küldetésének tekinti, hogy a fiatalok között népszerűsítse a klasszikus és modern irodalmat, megmutatva annak szépségét éppúgy, mint aktuális voltát.


Dinamizmusával, a közönség interaktív bevonásával, gyönyörű művekkel és életrajzi elemekkel színesített előadása osztatlan tetszést aratott a diákság körében.


Délután a kolozsvári vendég a Gyülekezeti Házban Arany Jánosról mutatott be rendhagyó portrét. Saját készítésű kisfilmjét vetítette le, melyben nagy költőnk nyomába eredt erdélyi és mai magyarországi helyszíneken. Előadásának különösen élvezetes része volt az, melyben kortárs magyar költők Arany ikonikus művei nyomán írt verseit adta elő, mint például Lackfi János A fekete router című költeményét.


"Hallottunk-e egyebet évek óta, mint hogy meghalt a vers? Nagyképű, hamis pátoszú álpapok naponta mondanak halotti beszédet fölötte, s a két látó szemére megvakított, zaklatott ember már-már csakugyan hajlandó halottat látni az üres koporsóban. A vers a természettel egybeolvadó művészet, a legnagyobb, a legtökéletesebb, a rezgő emberi lélek minden sziromnál finomabb szövésű virága… Egyszerű és áhítatos, hívő lelkemnek hadd maradjon csoda, megmagyarázhatatlan, örökké titokzatos..." Ezzel a Dsida-idézettel foglalta keretbe Marosán Csaba a rendhagyó irodalomórát. Azt hiszem, valóban megmutatta, hogy a vers igenis élő, élményt adó része az életünknek.


Szabó Ildikó


Karcagi Nagykun Református Gimnázium 5300 Karcag, Madarasi út 1-3. E-mail: info@reformatus.eu