Domján Sándor

Gimnáziumi tanulmányaimat 2006 és 2010 között folytattam, így az én évfolyamom volt az első, amely már a Nagykun Református Gimnáziumban érettségizett. Emelt angol tagozatosként 11. osztályos koromban letettem a B2 komplex középfokú angol nyelvvizsgát, továbbá előrehozottan érettségiztem fizikából középszinten. Először az én évfolyamomnak volt lehetősége oroszt tanulni, amit az egyetemen is folytattam, míg végül 2016-ban oroszból is B2 komplex középfokú nyelvvizsgát tettem. A gimnáziumban jelen levő erős természettudományos és idegennyelvi háttér nagyban hozzájárult későbbi céljain eléréséhez. Érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának Energetikai mérnöki alapszakára nyertem felvételt. 2016-tól okleveles energetikai mérnökként dolgozok az LG Energia Kft-nél, ahol főleg nagyvállalatok energetikai auditálásával, energetikai szakreferensi tevékenységgel, és szerteágazó szakértői feladatokkal foglalkozunk. Tehát szolgáltatásainkon keresztül az energetika termelés, szállítás és felhasználás részterületein is jelen vagyunk.


Domján Sándor

Karcagi Nagykun Református Gimnázium 5300 Karcag, Madarasi út 1-3. E-mail: info@reformatus.eu