Ballagás a nagykun főváros református középiskolájában

Ballagás a nagykun főváros református középiskolájában

Május 4-én zajlott a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium egyik legszebb ünnepsége, a ballagás. A 12.-esek végigjárták a virágdíszbe öltözött iskolát, elbúcsúzva a helytől, mely 4 éven keresztül második otthonuk volt. Három osztály ballagott idén is, 2 gimnáziumi (emelt óraszámú természettudományi képzésben, illetve emelt óraszámú angol nyelvi képzésben részt vevők) és egy egészségügyi szakgimnáziumi.


16 órakor kezdődött a templomban az ünnepi istentisztelet, ahol Nt. Koncz Tibor esperes, elnök-lelkész hirdetett igét, szólt a ballagókhoz. Nagytiszteletű Úr szép prédikációjának humoros részei is voltak, például megtudhattuk, hogy ez a nap, május 4. a Star Wars világnapja is, hiszen „Az Erő legyen veled” jedi jókívánság angol kiejtése nagyon hasonlít ennek a dátumnak a szintén angol fonetikus megfelelőjéhez (May the Force be with you).


Az istentisztelet része volt az iskolai ünnepség, melynek kezdetén Harcsa Vivien Leona 12.B osztályos tanuló mondta el Reményik Sándor: Mi mindig búcsúzunk c. versét. A 11. osztályosok nevében Vetró Viktor 11.B osztályos tanuló búcsúztatta a végzősöket. A ballagók képviseletében Varga Nóra 12.C osztályos tanuló, a tantestület nevében Tóth Barna, a 12.B osztályfőnöke szólt az ünneplő gyülekezethez.


A Karcagi Református Egyházközség idén két végzős diák továbbtanulását 60-60 ezer forinttal támogatja. Nt. Koncz Tibor esperes úr adta át a támogatást Balog Dóra 12. C és Barna Hajnalka 12. D osztályos tanulóknak.


Az intézmény fenntartója a legkiválóbb tanulók eredményes tanulmányi és sporttevékenységét ismeri el a Karcagi Református Középiskoláért – díjjal, amit elnök-lelkész úr és Nagy Éva igazgatónő adott át a végzősök közül nyolc tanulónak: Harcsa Vivien Leona 12.B, Balog Dóra, Éliás János, Ferenczi Tamás, Nagy Klaudia, Szabó Klaudia Amarillisz, Varga Nóra és Weress Dorottya 12.C osztályos diákoknak.


Iskolánkban a földrajz tantárgyból legkiemelkedőbb eredményt elért diák a dr. Hajdú - Moharos József karcagi származású geológus-geográfus emlékére alapított díjat kapja. Idén Magyar György (12.C) érdemelte ezt ki.


A kiemelkedő tanulmányi- és sporteredményekért, közösségi és hitéleti tevékenységéért oklevelet és díjat 12 tanuló vehetett át.


Ezután a hagyományoknak megfelelően egy maturandus szalagot kötött az iskolazászlóra, majd két társa három tizenegyedikes tanulónak adta át a zászlót. Ezalatt Éliás János magyarul és németül Mendelssohn Auf Wiedersehen című művét énekelte Székely Éva tanárnő zongorakíséretével. A ballagás Nt. Koncz Tibor áldásával és a Himnusz eléneklésével zárult.


Szabó Ildikó


Karcagi Nagykun Református Gimnázium 5300 Karcag, Madarasi út 1-3. E-mail: info@reformatus.eu