Wass-maratonoztunk

Wass-maratonoztunk


Idén 6. éve csatlakoztunk a Kárpát-medence számos helyszínén, de még az USA több városában is megrendezett Wass Albert-maratonhoz. Így tisztelgünk az erdélyi író és költő előtt, aki -valljuk- irodalmunk legnagyobbjai közé tartozik, mégsem kerülhetett be a hivatalos magyar tananyagba.


Ebben az évben is, mint tavaly, 6 órában emlékeztünk meg Wass Albert munkásságáról. A Maraton a megnyitóval és Nagy Éva igazgatóhelyettes előadásával kezdődött, aki Wass Albert pályáját mutatta be filmrészletekkel színesített prezentációja segítségével. A Megnyitót jelenlétével megtisztelte fenntartónk, a Karcagi Református Egyházközség képviseletében Szentesi Lajos főgondnok úr, valamint Kovács Szilvia alpolgármester is. A Karcag Tv stábja felvételt készített a rendezvényről.


A megnyitó után szavalóverseny következett, Wass Albert verseit gyönyörű előadásban hallhattuk iskolánk tanulóinak tolmácsolásában. A zsűri tagjai voltak: Szathmári Lajosné, iskolánk nyugalmazott magyar-könyvtár szakos tanára, aki a Vasárnapi Iskola Mozgalomban jelenleg is tanít erdélyi szórványtelepüléseken, Rideg István irodalomtörténész, a gimnázium nyugdíjas magyar-történelem szakos tanára, illetve Tóth Barna tanár úr. A vetélkedő dobogósai könyvjutalomban részesültek, illetve minden résztvevő ajándék csokival távozott.


Ezután következett a hagyományos felolvasás, amelyre nemcsak iskolánkból érkeztek érdeklődők-felolvasók, köztük Nt. Koncz Tibor elnök-lelkész és felesége, Nt. Konczné Lehoczky Krisztina is. Wass Albert versei, novellái, néhány regényének egyes részletei hangzottak el. Köszönjük a fenntartó Karcagi Református Egyházközség és Csordás László anyagi támogatását, felajánlását, illetve az ügyeletet ellátó tanárok munkáját is!


Éjfélkor úgy zártuk a rendezvényt, hogy joggal remélhettük: a résztvevők az ajándék könyvjelzőn kívül szívükben-lelkükben is hazavihettek valamit.


Szabó Ildikó

Képek a galériában.Karcagi Nagykun Református Gimnázium 5300 Karcag, Madarasi út 1-3. E-mail: info@reformatus.eu