A jubileumi Dr. Hajdú-Moharos József Országos Református Földrajzi Tanulmányi Verseny margójára

A jubileumi Dr. Hajdú-Moharos József Országos Református Földrajzi Tanulmányi Verseny margójára


„Itt állok, mást nem tehetek. Isten legyen segítségemre!"

(Luther Márton)


2017. február 11-én 5. alkalommal került sor a Dr. Hajdú-Moharos József Országos Református Földrajzi Tanulmányi Verseny megrendezésére a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumban. A jubileumhoz érkezett verseny célja elsődlegesen a megemlékezés és a tisztelgés Dr. Hajdú-Moharos József geológus-geográfus emléke előtt, akinek édesanyja, Moharos Józsefné, született Vadász Eszter, karcagi református öregdiák, 2011-ben fia emlékére földrajzi díjat alapított a gimnáziumban. A tanulók három kategóriában versenyeztek. Az írásbeli fordulót minden tanuló a saját iskolájában írta (ez összesen 124 diákot jelentett az országból), majd kategóriánként a legjobb tíz tanuló jutott be a szóbeli döntőbe. A karcagi döntőn 9 iskola (Tata, Mezőtúr, Kisújszállás, Szerencs, Bonyhád, Nyírbátor, Heves, Budapest, Karcag) 31 diákja és 10 felkészítő tanára vett részt kísérőkkel, szülőkkel, házigazdákkal együtt.


A versenyt Dr. Nagyné Serfőző Éva intézményvezetői feladatokat ellátó igazgatóhelyettes nyitotta meg, igét hirdetett, továbbá Dr. Hajdú-Moharos József életútját méltatta Nt. Fazakas Márk, beosztott karcagi lelkipásztor. Ezt követően Major János szaktanár szólt versenyünk névadójának életéről:


"...Minden földrajzi tudománynak természetszerűleg a szülőföld- és honismeret a kiindulása és kezdete. Egyént és népet egyaránt saját környezete érdekel legelőször, legelső természetismereteit onnan gyűjti és foglalja bele a néphagyományokba, e szóval továbbadott nemzeti tudománytárba." Fodor Ferenctől idéztem, „A magyar földrajztudomány történetéből", amely azt gondolom, hogy adekvátan kifejezi versenyünk névadójának, Dr. Hajdú-Moharos József munkásságát, üstökösként befutott életútját. Édes anyanyelvünk és kultúránk mellett a földrajzi helynevek fontosságára próbálta fordítani az emberek figyelmét. Azt, hogy a geopolitika jelentős mértékben befolyásolja a gazdaságot és a mindennapi életünket. Regionális tájföldrajzzal, geopolitikával, elsősorban Románia történeti-gazdasági tájegységeinek geopolitikai vizsgálatával foglalkozott. Különösen jelentős topográfiai tevékenysége, hogy összegyűjtötte Erdély és Moldva valamennyi településének helységnév- azonosító listáját, egyúttal egységes rendszerbe is foglalta a 20. sz. végi romániai településállomány helyneveit és a Kárpát–Pannon térség tájait. A hatalmas anyag a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző Főiskolán tervezett számítógépes földrajzi- honismereti adatbázis alapjául szolgált. Később elkészítette még a Vajdaság, Baranya és Muravidék, ill. Burgenland topográfiai helységnév-azonosító listáját, továbbá Cseh-Morvaország, Szlovákia és a Lengyel-Kárpátok természeti tájbeosztását. Halála előtt jelent meg Magyar településtár c. műve, amely a 20. sz.-i földrajzi topográfia egyik legjelentősebb munkája. Oktatói munkáját dicséri, hogy tanítványait kivétel nélkül felvették a hazai vezető felsőfokú oktatási intézmények földrajz tagozatára, sokaknak fel is tették a kérdést a felvételi vizsgán: „ugye, Ön a Hajdú-Moharos tanítványa?” Elismertségét támasztja alá, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat, a TIT és a Magyar Térképbarátok Egyesületének tagja volt, a Julianus-díjat 1996-ban adományozták neki. Emlékére, édesanyja, Vadász Eszter karcagi református öregdiák Hajdú-Moharos József-díjat alapított a Karcagi Nagykun Református Gimnázium legtehetségesebb, a földrajz tantárgyban legkiemelkedőbb eredményeket elért diákjának, a 2011-es tanévtől."


A szóbeli zsűrizést Borosné Szlávik Mária, Bodor Tibor (Verseghy Ferenc Gimnázium), Fábián Nikolett (Lehel Vezér Gimnázium), Boldizsár István (Karcagi Nagykun Református Általános Iskola), Villányi Péter (Karinthy Frigyes Gimnázium) pedagógusok, mesterpedagógusok, továbbá Halmai Márton (DE-TTK), intézményünk Dr. Hajdú-Moharos József díjban részesült öreg diákja végezték magas fokú szakmai érzékenységgel és precizitással. A versenyről készült fotó- és videóanyag iskolánk honlapján megtekinthető.


A verseny izgalmas véghajrát hozott, tizedpontok döntöttek a végső helyezésekről. Az I. kategória győztese a budapesti Mizsák Benjámin (Karinthy Frigyes Gimnázium, felkészítő tanára Szalai Kornél), mögötte Kovács Emese (Tatai Református Gimnázium, felkészítő tanára Kreitler Adél) és Lukács Emma végeztek (Heves, Eötvös József Református Oktatási Központ, felkészítő tanára Ballagó János).


A II. kategória győztese a bonyhádi Galág Botond Balázs (Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, felkészítő tanára Gruber László), 2. helyezett Andorfi István (Heves), 3. helyezett a karcagi Fazekas Sándor Viktor (Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium).


A III. kategóriában az ugyancsak bonyhádi Kőbányai Dénes végzett az élen, 2. helyezett a karcagi Tóth Zoltán (Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium), 3. helyezett a kisújszállási Örmény László lett (Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola, felkészítő tanára Szilágyi Gábor Miklósné).


Gratulálunk a helyezetteknek és a döntőben eredményesen szereplő karcagi (Nagy Gábor 9. B, felkészítő tanára Szentesi Zoltán és Vajó Gergely 9. C) és vidéki tanulóknak.


Valamennyi felkészítő tanár és versenyző jutalmat kapott, a dobogón végzett tanulók pedig kiemelt díjazásban részesültek. Tisztelettel megköszönjük a Karcagi Református Egyházközség kiemelt támogatását és Moharos Józsefné, Esztike néni patronálását.


Major János

versenyszervező, földrajz-orosz szaktanár

Képek a galériában.Karcagi Nagykun Református Gimnázium 5300 Karcag, Madarasi út 1-3. E-mail: info@reformatus.eu