Kormányzati kitüntetést kapott a Biljana táncegyüttes

Kormányzati kitüntetést kapott a Biljana táncegyüttes


A hamarosan alapításának tizenötödik évfordulóját ünneplő karcagi bolgár táncegyüttes is megkapta az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat, amelyet évente osztanak ki a magyarországi nemzetiségek kultúrájáért folytatott tevékenységek szakmai elismeréseként.


A díjátadót május 29-én, ünnepélyes keretek között a Pesti Vigadó épületében tartották. Az eseményen Soltész Miklós, a magyar Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára köszöntötte a díjazottakat: a politikus beszédében köszönetet mondott a nemzetiségeknek, hogy a megmaradásukért folytatott tevékenységeiken keresztül erősítik a magyarságot, ezzel együtt a magyar nemzet egészét is.


A Biljana Néptáncegyüttest a magyarországi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat vezetése terjesztette fel a rangos kitüntetésre, mint indokolásukban kifejtették, elsősorban a hazai bolgárok identitástudatának erősítése és hagyományos kultúrájuk megőrzése érdekében végzett munkájuk elismeréseként. Az eseményen további nyolc magyarországi nemzetiség (lengyel, horvát, ruszin, német, román, szlovák, szlovén, és szerb) kiemelkedő kulturális tevékenységet végző alakját tüntették ki a díjjal, melyet a magyar kormány képviseletében Soltész Miklós államtitkár, illetve helyettese, Fülöp Attila adtak át.


"Nagyon nagy boldogság ez nekem, és az egész közösségünknek. Még mindig azt látom a tánccsoport tagjain, hogy elképesztő szeretettel, odaadással csinálják a táncokat, és ez a legfontosabb" – nyilatkozta a csoport vezetője, Major János a közszolgálati televízió Rondó című nemzetiségi magazinjában. A műsorban kiemelték: a Biljana Néptáncegyüttes igazi kuriózumnak számít a hazai nemzetiségi kulturális élet palettáján, hiszen sem vezetője, sem tagjai nem bolgár származásúak.


Magam is – mint aki immáron kilencedik éve aktív tagja a csoportnak - gyakran szembesülök a kérdéssel, hogy miért épp a bolgár tánc, miért épp a bolgár kultúra, amikor magyar emberként, tősgyökeres kunként inkább a saját identitásom őrzését kellene előtérbe helyeznem. Nem tudok mást mondani, mint azt: amit lehet, úgy érzem, ennek érdekében is megtettem, illetve megteszek, miközben azt is hiszem, erre nem kell külön koncentráljak. Az identitásom belülről fakad, a hazaszeretetem szemérmes, mély érzés, amit nem kell táblán körbehordozzak, nem kell kérkedjek vele, hogy mások számára is nyilvánvalóvá váljon: érzem. Ott van mélyen, legbelül, az olyan nagy érzelmek mellett, mint a szerelem, vagy a hit - és ez szerintem így is van jól, vagy legalább: így is jól van.


Azt pedig, miszerint tudatformáló élményként élem meg, hogy mély és önzetlen hazaszeretetem, a saját identitásom megőrzése mellett belekóstolhattam egy másik kultúrába is, azt hiszem, már többes számban, az egész tánccsoport nevében is mondhatom. Hisszük és valljuk, hogy többek lettünk a bolgár zene, tánc, és hagyományok megismerése által, biztosak vagyunk benne, hogy teljesebb, jobb, nyitottabb emberekké váltunk annak köszönhetően, hogy megismerkedtünk a kisebbségi lét tudatával, valamint olyan emberekkel, akik egyszerre őrzik őseik hagyományait, és illeszkednek be természetes módon a többségi társadalom szövetébe. Hálásak vagyunk érte, hogy elismerték azt az állhatatos szorgalmat, amit magyar nemzetiségű, magyar etnikai tudatú emberekként a bolgár kultúra megismerésének érdekében gyakoroltunk. Megható élmény volt, alighanem megismételhetetlen. A Biljana Néptáncegyüttes nevében is köszönöm azt a rengeteg szeretetet és támogatást, amit a karcagi emberektől, a karcagi közösségtől kaptunk az elmúlt években. Enélkül a befogadó szeretet és önzetlen támogatás nélkül a díj elnyerése sem válhatott volna valósággá. Hálásak vagyunk érte!


Az alábbiakban a díjátadón elhangzott laudációt olvashatjuk: "A Biljana Táncegyüttes a hazai bolgárok identitástudatának erősítése és hagyományos kultúrájuk megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként veheti át a díjat. A Biljana Néptáncegyüttes tagjai a karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium jelenlegi s egykori tanulói, valamint tanárai. Az együttes 2003-ban, Major János vezetésével alakult meg. Hét alkalommal vettek részt anyaországi nyári tánctáborban, melyek során újabb és újabb eredeti bolgár néptánc-koreográfiákat sajátítottak el. Az anyaországi meghívások mellett felléptek többek között Szerbiában és Szlovákiában. Természetesen a hazai bolgár nemzetiségi rendezvényeknek is állandó résztvevői."


Kele János

a tánccsoport tagja, KNRG öregdiák

Major János

tánccsoportvezető


Karcagi Nagykun Református Gimnázium 5300 Karcag, Madarasi út 1-3. E-mail: info@reformatus.eu