A vasárnapi iskola nyári tábora

Tanévnyitó a nagytemplomban


    A nyugalmat és ünnepélyességet árasztó ősi falak között az Istentől való útmutatást Nagytiszteletű Koncz Tibor elnök-lelkész úr által kaphattuk. A Jelenések könyvéből való idézetekből hallottuk, hogy maga Jézus Krisztus az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Megérthettük, mennyire fontos, hogy az elindulásnál diákként, szülőként, tanárként megfelelő célokat tűzzünk ki magunk elé, hogy az értük való küzdés értékesebbé tehessen bennünket egyénileg és a közösség számára is. Igehirdetés után nemzeti imádságunkat énekeltük, majd Fátyol Norbert 10.B osztályos tanulónk a 23. zsoltárt szavalta el.

     Dobos László polgármester úr levélben köszöntötte nagy múltú iskolánkat az új tanév alkalmából, melyben sikeres beilleszkedést kívánt az újonnan érkezett tanulóknak, gratulált egyházközségünk vezetőségének a megszépült és felújított környezethez, valamint a tanulók és pedagógusok számára is eredményekben gazdag tanévet kívánt.

    Juhászné Zsadányi Erzsébet igazgató asszony tanévnyitó beszédében az előremutató és bátorító gondolatok mellett beszámolt a nyári szünidő örömteli történéseiről is, melyek további lelkesedést adhatnak az előttünk álló feladatokhoz.

    Kosárlabdázóink Balatonszárszón vettek részt az immár hagyományos országos református kosárlabda táborban. A Vasárnapi Iskola Alapítvány a Belényesi-medence szórványban élő magyar gyermekei számára szervezett nyári tábort, több kollégánk ennek lebonyolításában vállalt aktív szerepet. A Biljana néptáncegyüttes a bulgáriai Ivaylovgrádban tölthetett el egy komoly munkával telt csodás hetet.

    Mindezek közben egy nagy horderejű energetikai fejlesztés zajlott iskolánk épületében, mely által a teljes fűtési rendszer korszerűsödött. Az egyházközségünk által megnyert KEOP-os pályázat munkálatainak koordinálásáért köszönetet mondott igazgató asszony Koncz Tibor nagytiszteletű úrnak és Szentesi Lajos főgondnok úrnak, akik munkájukkal nagyban hozzájárultak az új tanév zökkenőmentes kezdéséhez.

    Újabb örömteli pillanatok következtek, ugyanis Sipos Ferencné tanárnő kiváló szakmai és pedagógiai tevékenységéért nyugdíjba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést vehetett át, mely alkalomból lelkipásztor úr és igazgató asszony is köszöntötte. Tanévnyitó ünnepségünk a Szózat eléneklésével zárult.

    A záróének hangjaira az iskolazászló után hagytuk el a templomot, majd együtt érkezünk vissza a gimnázium épületébe. Azok közé az ugyancsak ősi falak közé, ahol a lelki elindulás után a mindennapokban mindenki cselekedeteivel végezheti tovább a rábízott szolgálatot.

Tóth Barna tanár


Képek a galériában

Karcagi Nagykun Református Gimnázium 5300 Karcag, Madarasi út 1-3. E-mail: info@reformatus.eu