Köszöntünk, Alma Mater!

Köszöntünk drága Alma Mater! Köszöntünk ősi Iskolánk!

Piros tégláid szívünkben izzanak,
vár újra nyitva barna, vén kapud
és égig szöknek újra a falak,
mint mikor először Hozzád vitt az út!

Szép termeidben forrás buzogott:
tudás és lélek tiszta itala

Az oldalt eddig

vendég látta.

 Nt. Koncz Tibor

az igazgatótanács elnöke

elnök-lelkész, vallástanár


Nt. Konczné Lehoczky Krisztina

lelkész, vallástanár


Szentesi Lajos

főgondnok


Földváriné Simon Ilona Anna

igazgató asszony

"Nemes tanárok, sok
nemes tanítvány
Hírét növeljék e tisztes
falak.
S ne álljon meg közöttünk
soha hitvány,
s ne rontsa fényünk soha
rút salak."
               (Tóth Árpád)

 

Aktív pedagógus létszám: 27 fő

 

Pedagógiai munkát segítő:                              3 fő

Egyéb munkakör:                                         10 fő

 

Tanulók létszáma 2018/19-es tanévben:        444 tanuló

Évfolyamok száma:                                         8

Osztályok száma:                                          19

Délutáni csoportok száma:                               6

 

Nevelőtestület tagjai:


Földváriné Simon Ilona

igazgató asszony

Nt. Konczné Lehoczky Krisztina

lelkész, vallástanár

Takácsné Csikós Anikó

tanító, tanár

Birizlóné Mészáros Anikó

történelem-latin, vallástanár

Boldizsár István

földrajz-orosz, angol nyelvtanár

Kuruczné Disznós Ildikó

tanító

Kubicsek Krisztina

tanító, angol nyelvtanár

Ferenczi Péter Tamásné

tanító

Gyökeresné Kállai Mária

biológia-technika, fizika

Halmai Györgyné

magyar-angol nyelvtanár

Jobbágy Ildikó Mária

rajz-biológia, könyvtár

Kiszelák Edit

tanító

 Őszi Katalin

matematika-informatika

Kuruczné Katona Éva

tanító

Simonné Fodor Dóra

tanító

Nagy Jánosné

magyar-orosz, német nyelvtanár

Nagy Péter Tibor

matematika-kémia

Novák Éva

tanító

Orosz István

testnevelés

Keszegh-Seres Patrícia

lelkész, vallásoktató

Rimaszombatiné Agócs Ilona

tanító

Saliga András Zoltánné

tanító

Soósné Balajti Gabriella

tanító

Szabóné Nagy Zsófia

tanító

Tóthné Harsányi Adrienn

tanító

Tóthné Szucsáki Hajnal Ildikó

matematika-fizika

 

Karcagi Nagykun Református Általános Iskola  5300 Karcag, Kálvin u. 2. E-mail: refi@freemail.hu Tel./Fax.: (59) 400-577 Igazgatói: (59) 503-206