Köszöntünk, Alma Mater!

Köszöntünk drága Alma Mater! Köszöntünk ősi Iskolánk!

Piros tégláid szívünkben izzanak,
vár újra nyitva barna, vén kapud
és égig szöknek újra a falak,
mint mikor először Hozzád vitt az út!

Szép termeidben forrás buzogott:
tudás és lélek tiszta itala

Az oldalt eddig

vendég látta.Képzési kínálatunk

Képzési kínálatunk


Bevezetés

Oktatásunk korszerű. Pedagógiai munkánk során nagy gondot fordítunk a személyiség sokoldalú fejlesztésére. Fontosnak tartjuk a tanulásszervezést, differenciálást és a tanulókkal való egyéni foglalkozást a tehetséggondozás szempontjából. Osztálytermeinket, szaktantermeinket ennek megfelelően rendeztük be. Mind a 20 tantermünk fel van szerelve interaktív technikával, infokommunikációs eszközökkel, digitális tananyaggal. Multimédiás szaktantermünk az emelt szintű nyelvoktatást segíti. Az alsó tagozatban legfontosabb feladatunknak tartjuk az alapvető jártasságok, képességek és készségek kialakítását, erősítést.

Alsó tagozat

1-2. osztályban nagy hangsúlyt helyezünk az alapozásra, az olvasás, írás és a matematika tanítására. Ehhez a szülők által is jól ismert Hangoztató, elemző összetevő (szótagoló) olvasástanítási módszert hívtuk segítségül. A Nemzedékek Tudása tankönyvcsalád tananyagát és tankönyveit használjuk. Az alsó tagozatos oktatásunk további speciális lehetőségei:

 • angol (az angol nyelv tanulás 1-8. osztály ,3. évfolyamtól emelkedő óraszámban)
 • úszás (úszásoktatás a délelőtti tanórában, 2. és 3. osztályban)
 • emelt óraszámban történő matematikaoktatás (1-4. osztály)
 • hit- és erkölcstan (1-4. osztály)
 • néptánc órák
 • Tehetségkörök, képességfejlesztő órák

Tanórán kívüli tevékenységformák:

 • fakultatív úszásoktatás a délutáni órában
 • sakk
 • játszóház, gyermekjáték
 • tömegsport foglalkozások
 • kiskórus

A délutáni nevelőmunkában - a néphagyományőrző program keretében - változatos tevékenységformák közül választhatnak a gyerekek, valamint mozgáskultúrát fejlesztünk, amely megalapozza a tánc tanulást .A tanító - nevelő munka igazodik tanulóink életkori sajátosságaihoz. Sok játék, drámapedagógiai módszerek, tanulásmódszertan alkalmazása jellemzi munkákat, a sokoldalú személyiségfejlesztés érdekében.

Felső tagozat

A felső tagozatban tovább folytatódik az alapozó tantárgyak tanítása, valamint az angol nyelv emelt óraszámban történő oktatása. A felső tagozatos oktatásunk speciális lehetőségei:

 • informatika tantárgy tanítása
 • matematika magasabb óraszámban történő tanítása
 • természetismertet magasabb óraszámban történő tanítása
 • testnevelés magasabb óraszámban történő tanítása felsőben
 • angol nyelv magasabb óraszámban történő tanítása
 • hit- és erkölcstan

Tanórán kívüli tevékenységformák:

 • Tehetségkörök
 • sportkörök (úszás, atlétika, kosárlabda)
 • honismereti szakkör
 • biblia szakkör (kézműves foglalkozás)
 • nyelvi blokkunk kínálata: német, orosz, latin (igény szerint)
 • alapfokú nyelvvizsgára való felkészítés
 • Előkészítő foglalkozások (történelem, matematika, magyar, angol nyelv továbbtanulás)
 • versenyekre való felkészítés
 • lovaglás
 • angol nyelvből lektori órák
 • további szakkörök biztosítása, igény szerint

Rendíthetetlenül törekszünk arra, hogy mintaadó tartalommal feleljünk meg a gyermekeiket legfontosabb kincsükként óvó szülőknek.


Iskolavezetés

Karcagi Nagykun Református Általános Iskola  5300 Karcag, Kálvin u. 2. E-mail: refi@freemail.hu Tel./Fax.: (59) 400-577 Igazgatói: (59) 503-206